— Vi satser på å være i gang senest til høsten, sier ledende sokneprest i Bergen domkirke menighet, Gudmund Waaler, til Bergens Tidende.

Selv om man i første omgang ønsker å etablere en kulturkirke for barn og unge, mener han at Nykirken er velegnet for også å kunne realisere planene om en mer omfattende kulturkirke i Bergen sentrum. I fjor måtte man gi opp planene om å gjøre St. Jakob kirke til byens nye kulturkirke fordi man ikke maktet å finansiere prosjektet. Nå satses det på å finansiere kulturkirke-prosjektet for barn og unge med statlige midler fra det nye trosopplæringsprosjektet Stortinget har vedtatt.

Det er erfaringene fra prosjektet med Barnas katedral før jul i fjor, som får stormenigheten i Bergen til å videreføre Nykirken som kulturkirke for barn og unge. I løpet av tre uker i desember, besøkte 2.500 barn kirken.

Start i sommer?

— Det er stor vilje til å videreføre Barnas katedral. Samtidig må vi utvide målgruppen og skape noe helt nytt, sier Waaler.

Han regner med at startskuddet for kulturkirken for barn og unge skjer enten i form av et eget sommeropplegg i årets skoleferie, eller tidlig på høsten.

— Kirken må satse på et skikkelig tilbud til barn og unge i det sentrale Bergen. Behovet er stort. Erfaringene fra Barnas katedral viste at Nykirken er svært velegnet til teater og annen kulturvirksomhet. Men vi må utvide målgruppen til barn og unge opp til konfirmasjonsalderen.

-Gjennom kunst, drama og musikk har vi en visjon om å kunne bruke kulturkirken til å formidle Bibelens mange og viktige fortellinger på en måte som gi spennende opplevelser og samtidig kvalitet. Skal vi lykkes med å drive en kultukirke for barn og unge midt i en stor by, må det satses på kvalitet, legger Waaler til.

Eksperimentelt

Den nye stormenigheten i Bergen sentrum har allerede engasjert skuespilleren Gabrielle Barth i arbeidet med å utvikle teater- og dramagrupper i kirken. Dessuten har Bergen KFUK og KFUM, Ynglingen, meldt sin interesse på for å stille med ledere.

Det er også planer om å starte et eller flere barnekor, og man vil etablere ulike kulturelle aktivitetsgrupper og ungdomsklubb. De mange aktivitetene skal også føre til oppsetninger av offentlige teaterforestillinger med bibelske dramafortellinger på plakaten.

Nykirken skal også brukes til ordinære gudstjenester. I tillegg vil man utvikle spesielle gudstjenestetilbud beregnet på barnefamilier og ungdom.

— Vi legger opp til eksperimentell satsing både på kultur- og gudstjenesteområdet, legger Waaler til.

Stor bredde

Han synes neste skritt i prosjektet kan være å realisere et mer omfattende kulturkirke-prosjekt i Nykirken, etter at planene om kulturkirke i St. Jakob kirke ble lagt på is i fjor.

— Vi har den siste tiden profilert alle kirkene i Bergen sentrum som kulturkirker. Særlig i Domkirken og Mariakirken er det jo allerede utstrakt konsert- og annen kulturvirksomhet. Men Nykirken har et kirkerom som gjør den langt mer velegnet til teater og drama enn St. Jakob. Det skal selvsagt fortsatt være kultur i alle sentrumskirkene. Men slik vi nå tenker oss den fremtidige bruken av Nykirken, er det naturlig å utvide visjonen til også å la den bli et senter for kirkelige kulturtilbud med stor bredde og mange målgrupper, sier Waaler.