Byråd for barnehage og skole Thomas Moltu bekrefter at området i Nygårdsparken skal omreguleres til lekeplass.

— Det var et lekeareale her tidligere, men det var slitent og lite attraktivt. Vi vil fjerne bygningene som står her, gjøre området mer tilgjengelig for barnefamilier og barn, sier Moltu til bt.no.

Midlertidig til permanent

I tillegg søkes det om å gjøre tre midlertidige barnehager permanente. Det dreier seg om barnehagene i Olsvik, Storetveit og Kristianborg.

— Det vil bli søkt om omregulering av tre av disse tomtene. Byggsaken må også opp til behandling, for disse barnehagene er ikke planlagt å bli stående slik de er i dag, sier Moltu.

Forslaget, som kan gi fast barnehageplass til rundt 300 barn, skal ut på høring til naboer og andre berørte.

— Vi har fremdeles et udekket behov for barnehageplasser, og disse tre ligger i områder hvor det er behov for flere, sier Moltu.

Hva synes du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet under!

SKAL BLI LEKEPLASS: Barnehagen i Nygårdsparken.
Høvik, Tor
PERMANENT? Barnehagen i Olsvik.
Bergens Tidende
PERMANENT? Barnehagen på Storetveit.
Bergens Tidende