I mellomtiden er barnet gjerne henvist til midlertidige plasseringssteder, oftest i beredskapshjem. Det er køene hos Fylkesnemnda som er flaskehalsen.

Veldig uheldig

— Dette er veldig uheldig, og vi beklager det sterkt. Saksbehandlingstiden er altfor lang.

Det sier advokat Reidunn Magnussen, en av de fire fylkesnemndlederne i Bergen. Fylkesnemnda i Bergen har ansvaret for å ta unna saker om omsorgsovertakelse for barn, ikke bare i bergensområdet men også i resten av Hordaland og i Sogn og Fjordane. Nemnda behandler også saker som dreier seg om samværskonflikter og tvangsplassering av ungdom i institusjon.

Fem måneders ventetid

Akkurat nå holder Fylkesnemnda i Bergen på å beramme saker for våren. Det viser seg at saker som dukket opp ved årsskiftet, først lar seg behandle i mai. Ifølge lovverket skal saksbehandlingstiden være på maksimalt en måned. Nå ligger den på omkring det femdobbelte.

— Hva er årsakene?

— Først og fremst en sterk økning i antall saker. I 2005 behandlet vi 251 saker, i 2006 var tallet økt til 361 saker. Det er en økning på nesten førti prosent på bare ett år. Og bemanningen er ikke styrket. Fortsatt er vi bare fire jurister som skal ta oss av denne saksmengden, sier Magnussen.

Akkurat nå behandler Barne- og familiedepartementet en søknad om styrking av bemanningen ved Fylkesnemnda i Bergen, men det er ennå ikke avklart om man får den ekstra stillingen som er ønsket.

Verst for de minste

— Det verste i denne situasjonen er når vi har å gjøre med akuttvedtak like etter fødselen. Alle kan forstå at det er uheldig å flytte rundt på et lite barn i denne viktige fasen av livet uten å vite hvor lenge det skal være et sted eller hva som blir dets endelige hjem. Kanskje det skal til et fosterhjem, eller kanskje det skal tilbake til sine biologiske foreldre. Det vet man ikke før saken er ferdigbehandlet. Uansett er det viktig tid som går tapt, sier Magnussen.

På grensen til forsvarlig

Regionleder Rolf Waage i Fylkesnemndene Region Vest sier at situasjonen er spesielt ille i Bergen og Rogaland. Region Vest dekker hele området fra Rogaland til og med Møre og Romsdal.

— Jeg vil ikke gå så langt som til å karakterisere forholdene som uforsvarlige, men hvis denne situasjonen vedvarer, og sakstallet holder seg så høyt som nå eller kanskje øker ytterligere, er vi over grensen for det vi kan leve med, mener han.

— Det er hevet over tvil at bemanningen må styrkes for at vi skal komme noenlunde à jour, men jeg tviler egentlig på at vi uansett vil klare å komme ned i en behandlingstid på en måned, sier han.

Rettssikkerheten trues

— Det mest alvorlige er at dette går på rettssikkerheten løs for barna, mener advokat Arne S. Valen.

Han har lang erfaring med denne type saker og har merket seg at ventetiden er blitt vesentlig mye lenger bare i løpet av det siste året.

— Jeg kritiserer ikke Fylkesnemnda, folkene der gjør så godt de kan, men noen må ta grep for å sikre at det tilføres mer ressurser slik at køene kan fjernes og saksbehandlingstiden reduseres, sier han.