Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har søkt om tilskudd til 346 nye hybler på Gyldenpris og Damsgård, men vet ikke om søknaden blir innvilget, skriver Studvest.