I en pressemelding signert politiadvokat Janne Ringset Heltne, heter det at politiet vil foreta nye etterforskningsskritt i saken.

Det gjelder både nye vitneavhør, og undersøkelser av Shorsh' arkivskap, som ennå ikke har blitt undersøkt.

— Ingen ulykke

Den kurdiske kvinneaktivisten ble funnet død i sin egen leilighet i Fyllingsdalen 18. mai 2013. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold 17. desember 2013. Politiet har utelukket at brannen dreier seg om en ulykke.

Det blir nå en full gjennomgang av saken for å se om det er noe vi kan haoversett

Janne R. Heltne, politiadvokat

Shilan Shorsh har i flere intervjuer med BT fortalt at hun ble truet på livet fordi hun engasjerte seg i kvinners rettigheter.

«Per i dag foreligger det ingen ny konkret informasjon om brannårsak», heter det i pressemeldingen fra politiet.

Flere politikere og venner av Shilan har sagt offentlig at de visste at Shorsh ble truet, og at de tror hun er blitt drept.

SV-politiker Oddny Miljeteig er blant dem som har uttrykt overraskelse over at hun ikke er blitt kalt inn til avhør.

- Arbeidet i gang

PolitiadvokatJanne R. Heltne, ansvarlig jurist for saken, sier til BT tirsdag ettermiddag atarbeidet med å gjennomgå saken og foreta nye etterforskningsskritt er i gang.

-Det blir noen nye vitneavhør, og så vil vi se på arkivskapet vi har fått tipsom. Om vi skal gjøre mer, blir en fortløpende vurdering. Vårt fokus er brannårsaken,sier Heltne.

-At arkivskapet var der skal ha blitt meldt inn til politiet ganske umiddelbartetter brannen. Hvorfor er ikke det blitt undersøkt før?

-Jeg har ingen kommentar til at politiet skal ha kjent til dette skapettidligere. Vi har nå fått inn tips om at skal være et slikt skap, der det kanvære opplysninger av interesse. Nå har vi fokus på å undersøke det, sierHeltne.

Hunvil ikke si noe om omfanget av nye vitneavhør, men bekrefter at avhør avpersoner i det politiske miljøet «kan bli aktuelt».

«Full gjennomgang»

-Det blir nå en full gjennomgang av saken for å se om det er noe vi kan haoversett. Men i utgangspunktet har vi ingen opplysninger om at det er noekonkret nytt om brannårsaken.

Heltnevil foreløpig ikke kommentere noe rundt de fire anmeldelsene Shorsh gikk til politietmed.

-Vi vil også se på trusselbildet hun hadde mot seg og ta en ny vurdering av det.Vietterforsker hele saken bredt, vi er kjent med at var trusler mot henne - ogdet blir et moment i etterforskningen videre.

Politiadvokatenvil ikke si når anmeldelsene fra Shorsh ble levert eller hva utfalletav dem ble.

-Vi skal se om det ligger noe i anmeldelsene som kan belyse brannårsaken. Menjeg kan ikke gå inn på detaljer og tidligere straffesaker, sier Heltne.

- Gjennomgår saken

Førstestatsadvokat i Hordaland, Eirik Stolt-Nilsen, sier dette om den nye etterforskningen:

— Politiet vil nå gå gjennom dokumentene, og danne seg et bilde av hvem det kan være aktuelt å snakke med. Det er flere personer som har sagt offentlig at de mener å sitte på opplysninger som politiet bør få kjennskap til. Da må politiet innhente disse opplysningene og danne seg en oppfatning av saken. Deretter blir den sendt til oss med en innstilling fra politiet om hva de skal foreta seg, sier Stolt-Nilsen.

- Hvor lang tid kan den nye etterforskningen ta?

— Det er uvisst, fordi det avhenger av hvilke opplysninger som kommer frem. Eventuell ny informasjon kan åpne for en rekke gjøremål fra politiets side. Det kan dreie seg om avhør av flere personer, både i Norge og utlandet. Foreløpig aner vi ikke hva dette vil medføre, sier Stolt-Nilsen.