Dette hevder fylkesordføreren i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg, overfor Bergens Tidende. Etter at den dårlige veistandarden her til lands har vært et av sommerens heteste politiske temaer, varsler regjeringen nå økte bevilgninger til vedlikehold av dagens veinett.

— Det er positivt at regjeringen vil sette inn mer midler for å ta igjen etterslepet i vedlikeholdet av veinettet. Men da er det viktig at mer vedlikehold ikke går ut over bevilgningene til helt nye veier. For også der ligger vi på etterskudd, og har mye ugjort, sier Selsvold Nyborg.

Etterslep på milliarder

Vegdirektoratet gikk nylig ut med tall om et etterslep på hele 48 milliarder kroner på vedlikeholdet av norske veier. Samtidig er det behov for mellom 300 og 600 milliarder kroner til nye veier. I NRK i går sa statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet at regjeringen vil øke bevilgningene til vedlikehold av det eksisterende veinettet i neste års statsbudsjett.

Selv om fylkesordføreren i Hordaland er glad for mer penger til vedlikehold, frykter hun at dette kan sette både vedtatte og planlagte nye veiprosjekter ytterligere på vent. I Hordaland er det allerede et etterslep på 145 millioner kroner på veiprosjekter som er vedtatt i Nasjonal Transportplan (NTP). 93 av disse millionene er øremerket til stamveiprosjekter, resten til nye riksveiprosjekter.

All grunn til frykt

— Regjeringen må sikre nok penger både til vedlikehold og nye veiinvesteringer. Går økte bevilgninger til vedlikehold utover byggingen av nye veier, er det all grunn til å frykte at store og viktige veiprosjekter blir ytterligere forsinket. Dermed forsinkes også hele utviklingen i landsdelen vår, hevder hun.

— Hvilke veiprosjekter tenker du på da?

— Et helt konkret prosjekt som kan bli ytterligere utsatt er E39 mellom Segatjønn i Os og Rådal i Bergen. Men hvis ikke regjeringen følger opp de vedtak som allerede er gjort i Norsk Transportplan og andre viktige veiprosjekter som er planlagt, kan dette raskt forsinke både Bybanen, Haukåstunnelen i Åsane, Nordhordlandspakken, Vossepakken, Kvampakken og tunnelen bak Tysse i Samnanger. Kan regjeringen også sikre penger til de veiprosjektene som er vedtatt i Nasjonal Transportplan, gjør den en god jobb, legger Selsvoll Nyborg til.

Rassikring

— Den rød-grønne regjeringen har sagt at den har store ambisjoner når det gjelder forbedring av veistandarden. Så langt har lite skjedd. Derfor er det bra at man nå signaliserer mer til vedlikeholdet av veier. Men samtidig er vi her på Vestlandet helt avhengig at man også sørger å ta inn igjen etterslepene i forhold til veiprosjektene i Norsk Transportplan. Dessuten er det her i Hordaland slik at det beste vedlikeholdet av veistrekninger faktisk er nyinvesteringer - for eksempel i trafikksikring og rassikring, sier Selsvoll Nyborg.