Den nye utredningen er anslått å koste rundt 31 millioner kroner, og skal gjennomføres til sommeren. Det er tidligere beregnet at heving av ubåten, som ble senket i 1945, vil koste om lag 335 millioner kroner.

Kystdirektoratet la frem rapporten på en pressekonferanse i Bergen mandag.

De nye undersøkelsene skal gi svar på hvordan forurensningsfaren fra ubåten skal håndteres. Ubåten inneholder flasker med 65 tonn kvikksølv som kan være en alvorlig forurensningsfare i området. Mattilsynet har tidligere frarådet folk å spise fisk fanget i nærheten av vraket, og på pressekonferansen kom det frem at dette rådet fortsatt gjelder.

Kystdirektoratet mener at området må tildekkes, men har ikke i rapporten tatt stilling til om vraket først skal fjernes. Dette vil bli avklart etter undersøkelsene i år.

U-864 TYSK UBÅT VED FEDJE VRAKDELENES PLASSERING