— Mitt budskap i dag er at jeg beklager som sjef PST, jeg tar ansvar som sjef PST og jeg fortsetter som sjef PST, sa Janne Kristiansen.

I går holdt PST-sjefen pressekonferanse, etter at hun for fire måneder siden sa at PST ikke hadde lov til å registrere Anders Behring Breivik.

Nå bekrefter hun at de hadde lov til nettopp det, slik BT avslørte forrige uke.

Kristiansen forklarte at det var en såkalt fullverdig registrering hun hadde i tankene – og ikke en foreløpig registrering – da hun uttalte seg tre dager etter terrorangrepet.

PST hadde imidlertid full mulighet til å opprette en foreløpig registrering.

— Jeg kunne vært klarere på dette, sier Kristiansen.

Deretter ga hun to motstridende svar på to andre spørsmål:

Sjekket PST listen Breivik sto på opp mot PSTs registre?

Informerte PST Justisdepartementet om at det likevel var mulig å registrere Breivik?

Sjekket – eller ikke

Anders Behring Breivik sto som ett av 41 navn på en liste sendt PST fra tollvesenet.

På pressekonferansen i går, sa Kristiansen at PST mente de hadde undersøkt listen opp mot sine registre. De kunne bare ikke dokumentere det, fordi en slik sjekk ikke var loggført.

— Min organisasjon har gitt meg klar beskjed om at denne sjekken ble gjort etter helt vanlige rutiner, sa Kristiansen.

I intervju med BT etterpå, sier Kristiansen at PST fortsatt mener at Breiviks navn ble rutinemessig søkt på.

— Vi kan bare ikke bevise det i filsøket, sier Kristiansen.

Men i PSTs skriftlige redegjørelse til justisministeren, slås det fast at "navnene i excel-skjemaet [ble] ikke sjekket mot PSTs register før 22.7.2011".

Informerte – eller ikke

På pressekonferansen sa Kristiansen at PST i høst orienterte Justisdepartementet om at de likevel hadde lov til å registrere Breivik, og dermed gjøre grundigere undersøkelser om ham.

Kristiansen ble spurt om hvorfor PST ikke klargjorde overfor offentligheten at hun hadde feilinformert:

— Det er et godt spørsmål. Vi har underrettet Justisdepartementet, vår oppdragsgiver. Det har vi gjort, svarte Kristiansen.

I intervju med BT sier hun derimot at det ikke var kontakt mellom PST og departementet om lovhjemmelen for å registrere Breivik.

— Det var jo departementet klar over.

— Når?

— Hele tiden. Det er et regelverk de har godkjent.

Hun begrunner det med at Justisdepartementet kan lovverket og derfor visste at PST hadde lov til å registrere Breivik.

Tid for Faremo

Justisminister Grete Faremo (Ap) ville i går ikke trekke noen konklusjon om Kristiansens fremtid som PST-sjef.

— Jeg trenger noe tid på å forholde meg til det som nå er fremlagt. Janne Kristiansen har nå beklaget flere opptredener og uttalelser. For meg er det imidlertid fakta som er avgjørende, sier Faremo til BT.

Hun sier hun vil gjøre seg opp en selvstendig oppfatning før hun kommenterer mer.

På Stortinget er opposisjonen forundret over hvor lang tid det tok før PST korrigerte sine faktiske feil.

— PST har i lang tid kjent til at faktainformasjonen ikke var riktig, og det er avslørt av media. Det er Grete Faremos ansvarå følge opp, sier Knut Arild Hareide til NRK. Han leder Stortingets 22. juli-komité.

KrF-lederen mener Faremo enten må konkludere med at hun trenger en ny PST-sjef, eller uttrykke ny tillit til Kristiansen.

- Svekket PST

— Det er rart at PST ikke korrigerte de feilaktige opplysningene om hva de kunne registrere. Det skulle de gjort. I stedet må korrigeringen hales ut av dem etter avsløringer i pressen. Det er ikke tillitvekkende, sier Høyre-leder Erna Solberg.

— Hvordan ser du på at Kristiansen sier at hun feilinformerte?

— Det har svekket PST, og denne tilliten må gjenvinnes. Samtidig vil jeg ikke utelukke at PST har slitt med for lite ressurser, og at Justisdepartementet har vært orientert om det. Derfor ser jeg frem til den uavhengige gjennomgangen av PST, sier Solberg.

Lederen av Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp), mener at gårsdagens pressekonferanse ikke reddet Janne Kristiansens fremtid som PST-sjef:

— Det er bra at hun tar selvkritikk, men ellers gjemmer hun seg bak 22. juli-kommisjonen på en rekke spørsmål hun ikke vil svare på. Det gir ikke mer tillit, sier Sandberg.