Fylkesmannen i Hordaland har sendt bybudsjettet i retur og anvist Bergen å redusere utgiftene med i alt 86 millioner kroner.

I går sydde byrådet sammen en sparepakke der innstrammingene blir fordelt mellom bydelene og byrådsavdelingene. Finansbyråd Trond Tystad (Ap) forsikrer at byrådet har prøvd å skåne bydelene og derigjennom tjenestetilbudet:

— Skulle vi slavisk fulgt bystyrets forskrifter for inndekning av underskudd, måtte bydelene tatt hele kuttet på 86 millioner, påpeker Tystad.

I stedet velger byrådet å la sentrale avdelinger ta 40 millioner av pakken og foreslår samtidig en ny modell der underskuddet nedbetales over fire år. Årets andel av dette blir 46 millioner for bydelene samlet.

Tøffest blir sparekravet for de bydelene som hadde de største underskuddene i 2001. Bergenhus må kutte ti millioner, Åsane ti, Fana, åtte, Laksevåg fire, Ytrebygda fire, Årstad fire, Arna tre, mens Fyllingsdalen, som var nærmest balanse, slipper med to millioner.

Ifølge Tystad har noen få bydeler allerede tatt høyde for nedbetalingen, mens de fleste må ta nye runder med innsparinger.

Samtidig vil byrådet utsette investeringene i snitt med en måned, for å etterkomme pålegget om å redusere investeringsbudsjettet med 100 millioner.

Selv om byrådets nye budsjett, betyr nye innstramminger, mener finansbyråden at oppgaven er overkommelig:

— I forhold til utfordringene vi står overfor med å tilpasse kommuneøkonomien vekk fra en situasjon der vi går med 300 millioner i underskudd, er dette overkommelig så tidlig i budsjettåret, sier Tystad.