Jarle Kvalheim ble i februar dømt til sju og et halvt års fengsel for ett tilfelle av grovt momsbedrageri, tre tilfeller av grov økonomisk utroskap, tre tilfeller av skattesvik og tre vesentlige regnskapsovertredelser. Til sammen dreide det seg om vel 330 millioner kroner.

Under rettssaken dukket det opp opplysninger knyttet til en post Pan Fish-aksjer til en verdi av 21,5 millioner kroner. Økokrim varslet videre etterforskning, og i april kom første reaksjon. Da fikk oppdrettsselskapet Pan Fish 400.000 kroner i bot for å ha hjulpet Kvalheim med å stikke unna aksjer.

Nå står Kvalheims tidligere kone og svoger for tur, skriver Dagens Næringsliv. Begge skal ifølge Økokrim ha hjulpet Kvalheim med å sikre seg utbytte fra en straffbar handling. Saken kommer trolig opp i Indre Follo tingrett i løpet av høsten. De to risikerer henholdsvis ni og seks års fengsel. (NTB)