I Bergen kommune er det nå nedsatt flere arbeidsgrupper som arbeider med tiltak som skal lette fremkommeligheten i områdene hvor det skal graves de nærmeste årene. Kommunen samarbeider med Gaia og næringslivet om tiltakene.

Tiltakspakke

Dette er byråden for byutvikling sin tiltakspakke:

  • Skyttelbusser i Kokstad/Sandsli-området tilknyttet bussnettet til og fra byen.
  • Flere ekspressbusser langs innfartsveiene. Ekspressbussene skal tilknyttes et ringbuss-system i bydelene
  • Flere parkeringsplasser utenfor bykjernen tilknyttet busstopp med hyppige bussforbindelser til byen.
  • Kommunen oppretter en stilling for en koordinatorer som samordner de ulike graveprosjektene.
  • Opprettelse av et nettsted hvor haikere kan avtale å kjøre sammen til og fra jobb.
  • Informasjonen bedres. Kommunens hjemmeside utstyres med en egen gravekalender. Det er også aktuelt å sette opp elektroniske informasjonstavler på innfartsveiene.Roser næringslivet

I første omgang er det kollektivtilbudet til og fra de store næringsparkene i Fana som skal styrkes. Men Iversen ser også behovet for liknende tiltak i Bergen Vest og på Sotra, når utbyggingen av Ringvei Vest begynner.

Iversen roser næringslivet, som viser velviljen for å satse på kollektive løsninger for å løse trafikkproblemene.

— Jeg merker en holdningsendring Næringslivet er positiv til å være med på en spenstig omlegging fra private til kollektive løsninger, konstaterer hun.

Flere busser fra nyttår

Allerede fra årsskiftet håper hun å få på plass nye skyttelbussruter i Sandsli/Kokstad-området og i området mellom Lønningen og Flesland.

Kontakt er opprettet med Gaia,. Tanken er at bussene skal knyttes opp mot et hyppigere ekspressbusstilbud til byen i rushtiden.

Mindemyren, Søreide og Paradis er aktuelle områder for opprettelse av «park and ride»-tilbud i sør - Loddefjord-området i vest.

— For å komme i gang, ser vi etter kommunale tomter vi kan ta i bruk midlertidig til parkering, slik at vi komme i gang når utbyggingen av Bybanen og Ringvei Vest starter, sier byråden. Hun håper at planleggerne skal ha en oversikt over egnede områder allerede før jul.

Mange aktører

Bergen kommune, BBK, Telenor, BIR og Statens vegvesen er de viktigste aktørene som driver anleggsarbeidet som nå foregår i bergensgatene.

— Vi har allerede et godt samarbeid med Statens vegvesen. Men vi ser at vi kan vinne tid ved å bruke mer ressurser på samordne arbeidet også mellom de andre aktørene. Derfor vil jeg om kort tid foreslå for bystyret at det blir oppretter en stilling for en koordinering av arbeidet, sier hun.

Iversen har ikke oversikt over hvor mye trafikkomleggingen og de andre tiltakene vil koste.

— Men når de konkrete forslagene kommer på bordet, vil jeg utfordre næringslivet til å være med forskuttere utgiftene. Dette er en dugnad vi må gjennomføre for at veksten og utviklingen skal fortsette i regionen skal fortsette, sier hun.

Bergens Tidende