— I beste fall håper jeg vi gjennom denne nye spalten kan hjelpe leserne til å løfte blikket og se ut over de daglige trivialiteter, sier sjefredaktør Einar Hålien. Spalten skal gi mentalt påfyll og impulser til refleksjon over hva som er viktig i livet.

Refleksjon

Avisen speiler en oppjaget nyhetsflom. Midt i dette jaget trengs rom for refleksjon. Avisen har det i kronikker, bakgrunnsartikler og debattstoff. I den nye spalten tydeliggjør avisen at den også bryr seg om immaterielle spørsmål.

«Til ettertanke» avløser «Ord for helgen». Der var temaene begrenset til søndagens kirketekster og knyttet til kun ett trossamfunn. Nå åpnes det for en større bredde i tema og tro.

— Verdier er viktig for alle. Vi ønsker å vise en mer inkluderende holdning også overfor våre nye landsmenn, påpeker Einar Hålien.

Skribentene

De åtte skribentene er Paul Otto Brunstad, Bhanumathi Natarajau, Kim Larsen, Haris Hindic, Kjersti Malterud, Ingvild Eide Graff, Ole Danbolt Mjøs og Nina Karin Monsen.

Skribentene representerer ulike ståsted når det gjelder religion, alder, yrke og bakgrunn. Dermed kan de formidle en variasjon av synspunkt til leserne.

— Tema som tro, tvil og meningen med livet er personlige tema som ikke omtales så mye i mediene. Mange mennesker kaver med å finne ut hvordan de skal gripe tilværelsen an. Kan vi gjennom en slik liten spalte hjelpe noen til å vokse og utvikle seg, har vi fått til noe, mener Hålien.

INGVILD EIDE GRAFF, 34 år, er forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.
HARIS HINDIC, 46 år, er forstander i Det islamske forbundet i Bergen. Han kommer fra Herze Govina og har de siste år arbeidet med å hjelpe flyktninger å finne seg til rette i Bergen.
KIRSTI MALTERUD, 55 år, er professor allmennmedisin og fastlege i Bergen sentrum. Hun bor på Osterøy.
KIM LARSEN, 33, er høyskolelektor i IT ved Norsk Lærerakademis lærerhøgskole.
PAUL OTTO BRUNSTAD, 44 år, er dr. theol og prest ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Han har skrevet flere bøker.
BHANUMATHI NATARAJAN har bakgrunn fra en hinduistisk tradisjon i India og har bodd i Bergen i mange år
NINA KARIN MONSEN, 61, er statsstipendiat, filosof og forfatter. Etter 36 år i Oslo har hun flyttet tilbake til Bergen.
OLE DANBOLT MJØS, 66 8.mars, er professor i medisin i Tromsø. Han er født i Bergen og oppvokst på Stord.