— Vi har ikke problemer med å få barna til kirken. De trives så godt at de i kirken og drar foreldrene med, sier Kari Erikstein, leder for søndagsskolen i Meland kirke.

Mens søndagsskoler over hele landet sliter med oppslutningen, øker den i Meland kirke. Lederne har valgt å tenke nytt. I høst satset de på et moderne opplegg, «Sprell levende», utviklet av Norsk Søndagsskoleforbund. Mellom 15 og 40 barn kommer til kirken hver gang det er gudstjeneste. Nå er det snart ikke plass til flere barn på søndagsskolen.

Ganske fristende

Kari kommer selv inn i løvedrakt tidlig i gudstjenesten. Så snart de får øye på løven, spretter barna opp fra sine plasser og følger etter løven. Sist søndag hadde den oransje fyren funnet en twistpose og kjente seg så fristet. Den hadde mest lyst til å spise hele innholdet i posen selv og ville ikke dele med noen.

Jesu fristelse i ørkenen er dagens tema på søndagsskolen. Mens de minste samles i et rom i sakristiet, går de store barna opp i det lille huset ovenfor kirken. Her dramatiseres temaet i Tuvas butikk. Barna kjenner seg igjen. De har alle kjent seg fristet til å ta mer snop enn de har lov til.

Dagens leder Emelinn Bråtane samler 22 barn rundt seg i gruppen for de store barna. Hun bruker et stort ark når hun tegner og forklarer hvordan Jesus ble fristet og sto imot etter å ha fastet i 40 dager i ørkenen.

— Han ville jo dødd hvis han ikke drakk og spiste noe på så mange dager, protesterer en av de eldste guttene.

Emelinn forklarer at han helt sikkert drakk noe næringsrikt ganske regelmessig. Dessuten var han jo Gud.

Leker mer

— Mål! roper Malin Brakstad (9) og stråler over hele seg. Sammen med to andre jenter sikrer hun seg fotballspillet så snart teksten er gjennomgått og barna har tid til å leke. Hun er Brann og de andre er Start. Brann sikrer seg poeng denne søndagen.

I sakristiet sitter de minste barna i en ring. En liten løve sendes rundt i ringen. Når barna holder løven, forteller de hva de heter. Å snakke om Jesu fristelse kan være litt vel krevende for denne aldersgruppen. Lederen velger heller å samtale med barna om himmelen og gir dem rikelig tid til å leke. Her er flere kasser med byggeklosser, spill og leker. Kake og saft får barna også.

Tilpasset dagens barn

Alle barna deltar i begynnelsen og slutten av gudstjenesten, men har nesten en hel time for seg selv på søndagsskolen. Tanken er at denne timen skal være en av ukens gøyeste, med litt alvor og mye lek.

Det nye opplegget «Sprell levende» inneholder en rekke nye ideer med forslag til tekstgjennomgåelse, leker og sanger. Kari Erikstein syntes først det virket krevende og overveldende, men nå har hun plukket ut noe hun synes fungerer og er mer fortrolig med det.

Søndagsskolen i Meland har undersøkt flere alternative opplegg og synes det nye fra Søndagsskoleforbundet er noe av det beste tilpasset nåtidens barn.

— Jesus er for viktig til å kjede barna med, mener generalsekretær Kåre Ekroll og begrunner det nye opplegget med at barna skal være mer aktive. Budskapet skal ikke bare formidles ved ord, men også gjennom det barna ser, hører, lukter, smaker og føler.

— Jeg liker det nye opplegget ganske godt. Det er fint at vi kan leke så mye, sier Malin Brakstad.

— Det viktigste for oss er å skape et fellesskap og formidle kristne verdier til barna. Vi er ikke i mål, men ser at her er ideer til enda mer spenstige ting. Det er et godt utgangspunkt, sier Kari Erikstein.

Paul Sigve Amundsen
Paul Sigve Amundsen