*** Gjennom Sandviken** : I ferd med å fullføres. Skal åpnes samtidig samtidig med strekningen fra Danmarksplass.

n Kalandseid-Røykenes: Anleggsarbeidene nettopp startet. 1,7 km gang— og sykkelvei langs E39. Ventes ferdig høsten 2005.

*** Dolvikbakken-Birkelandsskiftet:** Vil bli bygd i forbindelse med opprustningen om ombyggingen av Ytrebygdsveien som en del av prosjektet Ringveg vest. Ferdig innen 2008.

*** Landåsruten, fra Haukeland Un** i vers i tetssykehus til Birkelundstoppen: Reguleringsarbeid for sykkelfelt pågår. Blir ferdiggjort litt etter litt.

*** Michael Krohnsgate og Kringsjåv** e gen: Sykkelfelt og fjerning av kollektivfelt. Oppstart om i 2005.