Den voldsomme vannføringen i Nesttunvassdraget førte til at løsmasser under kjøpesenteret ble gravd ut. En av bæresøylene sank en halv meter ned i bakken, og en stund fryktet senterledelsen at hele kjøpesenteret kunne kollapse.

For å unngå at noe liknende skjer igjen, er det besluttet at minst to søyler skal dunkes ned i bakken til de står trygt på fast fjell. Da må de senkes om lag atten meter ned i grunnen.

— Det er vårt rådgivende ingeniørfirma som har foreslått denne løsningen, og vi har valgt å lytte til rådet, sier senterleder Rune Birkeland.

Han vil ikke ta stilling til om det var galt å la bæresøylene hvile på løsmasser, slik de har gjort siden kjøpesenteret ble bygget for 35 år siden.

— Den gangen ble det vurdert å være tilstrekkelig. Nå har det vist seg at dette ble problematisk, derfor gjør vi disse utbedringene, sier Birkeland. Arbeidene vil trolig starte neste uke.

Parkeringsplassen ved elven fikk også store skader under flommen. Vannet rev opp asfalten og gjorde hele plassen skjev.

— Vi har rettet opp parkeringsplassen og asfaltert på nytt, sier Birkeland.

Fortsatt er det usikkert hvor mye kostnadene vil beløpe seg til.

Terje Aarsand i Nesttunvassdragers venner mener flommen har vist at kjøpesenteret og parkeringshuset er lite funksjonelt, og ikke minst uestetisk.

— Vi mener at store deler av p-huset burde vært fjernet. Åpningen der vannet renner inn under bygningen er altfor liten. Vi er kritiske til at kommunen har godkjent bygningen slik den er. Det gjelder også mange andre byggeprosjekter, blant annet på Hatlestad Terrasse, sier han.

Aarsand mener elven må åpnes opp, men at man samtidig må beholde det naturlige elveløpet.

— Hvis bunnen glattes ut får vannet mye større fart. Det bør være naturlige hindringer i elven som bremser gjennomstrømmingen.