I over en halv time søkte politihunden gjennom Veronicas hus og et rødt uthus plassert 15-20 meter unna hovedboligen.

Politifolkene brøt opp forseglingen på ytterdøren i hovedboligen, og BT så at de og hunden oppholdt seg i stuen.

Sjekket uthus og kjeller

Etter det beveget følget med hund seg ut av hovedhuset og gikk mot et rødt uthus i hagen.

Ved uthuset sjekket politihunden en høy kjelleretasje og ble så ført inn i hovedetasjen i uthuset.

HUS OG UTHUS: Før hundesøket onsdag, var døren til den savnede 22-åringens enebolig forseglet med polititape. I 12-tiden gikk en ettersøkshund fra Stryn på nytt inn i eneboligen, der Stegegjerdet bodde med sin yngre bror. Etterpå søkte hunden gjennom det røde uthuset i hagen.
Rune Sævig

Da politifolkene og hunden gikk etter vel en halvtime, ville de verken oppgi navnene sine eller noe annet. De henviste til fungerende regionlensmann Asle Karoliussen.Den sivile politibilen de kjørte er registrert på Sogn og Fjordane politidistrikt.

Mandag søkte kriminalsøkshunden Cooper (2) fra Hordaland politidistrikt gjennom savnede Veronicas hus.

Samme hund ble tirsdag brukt til «avklarende søk» ved og i nærområdet til 22-åringens hus.

Overfor BT har Karoliussen ikke villet kommentere om kriminalsøkshunden — som kan påvise lik, sæd og blod - gjorde markeringer i Stegegjerdets hus.

- Ingen dramatikk

Fungerende regionlensmann Asle Karoliussen sier litt før klokken 13 til BT at det ikke er dramatikk eller utsjekking av nye, ferske opplysninger knyttet til det nye hundesøket onsdag.

Ifølge ham er det en ettersøkshund fra Sogn og Fjordane politidistrikt som ble brukt.

Det er ikke noe nytt spor eller nytt moment i etterforskningen

Asle Karoliussen, fung. regionlensmann

Med i følget var en hundefører fra Stryn, en politistudent og en tjenestekvinne fra Sogndal-politiet.

— Det er altså ikke snakk om ekstern bistand. Det er snakk om en hund som har gjort en spesifikk jobb knyttet opp mot uthuset på savnedes eiendom, sier Karoliussen.

— BT så at politifolkene og hunden også var inne i hovedhuset? Og du har tidligere sagt at jobben med å gjennomsøke og klarere huset var ferdig?- Ja, det er mulig at de var inne der også i dag. Når jeg sa at vi er ferdige med huset, snakket jeg om den kriminaltekniske jobben. Og det som skjedde med hund i dag dreier seg ikke om kriminaltekniske undersøkelser.

- Ikke nytt spor

Karoliussen hevder hundejobben ikke ble gjort fordi det har oppstått et akutt avklaringsbehov gjennom etterforskningen.

— Det er ikke noe nytt spor eller nytt moment i etterforskningen. Denne jobben med hund kunne like gjerne blitt gjort i går, for å si det sånn. Det dreier seg om ytterligere undersøkelser som må gjøres for å bekrefte eller avkrefte forhold i etterforskningen. Vi har en rekke forhold som må avklares og «hakes av», slik at vi kan snevre inn etterforskningen rundt denne savnede kvinnen. Å avklare ting er like viktig som eventuelt å få bekreftet noe.

- Er det gjort noen etterforskningsmessige funn av interesse i den senere tiden?

— Jeg kan ikke kommentere enkeltbiter av etterforskningen. Om vi har gjort funn, hvilke funn det eventuelt er og om de i så fall påvirker saken, det vil jeg rett og slett ikke si noe om.

Søk i fjorden: - Satt tilbake

Som BT har skrevet tidligere, håpet Sogndal-politiet å være i gang med miniubåt-søk etter savnede Veronica  onsdag.

Det lot seg ikke gjøre, og onsdag er det oppstått ytterligere komplikasjoner.

Sprøsmålet om å få låne miniubåt og sonar er havnet på bordet tll politimesteren i Rogaland. Enkelt sagt er det politimesteren der som styrer pengesekken for søk etter antatt omkomne personer.

Jeg ser ikke bort fra at vi kan gjøre funn ytterst i fjorden

Asle Karoliussen, fung. regionlensmann

— Kravet er at vi må skrive en helt ny søknad om å få midler til søket, og at vi må begrunne på nytt hvorfor vi anser søk i ytterste del av fjorden som viktig. Vi må også si noe om sannsynligheten for å gjøre funn der, sier lensmann Asle Karoliussen.

Han vil ikke si konkret hva bruk av miniubåt (ROV) og en tilhørende sonar koster, men bekrefter at det dreier seg om store beløp.

— Den jobben vi ønsker å få gjort, krever trolig fem dagers arbeid. Jeg ser ikke bort fra at vi kan gjøre funn ytterst i fjorden, og for oss har det nå førsteprioritet å få gjennomført dette søket.

- Hvor lang tid kan det ta nå, da, før et nytt fjordsøk er i gang?

— For oss er det om å gjøre å få det til fortest mulig. Vi vet at elven som fører ut i fjorden, og som går like ved Veronicas hus, var ekstremt stor rundt det tidspunktet hun forsvant. Derfor tror vi også at hun kan ha havnet langt uti fjorden, hvis det er sånn at de skjedde en ulykke med henne knyttet til elven.

— Å få søkt oss ferdig, kan gi opplysninger å bygge videre på. Men om vi ikke finner henne, er det en rekke spørsmål vi ikke får avklart. Og tidsfaktoren jobber mot oss.

Tilbake til Oslo

En analyseekspert fra Kripos kom mandag denne uken til Sogndal for å hjelpe med analyse av spor knyttet til Stegegjerdets mobil- og PC-bruk.

Ifølge lensmannen drar Kripos-eksperten tilbake til Oslo onsdag, men tar med seg noe av arbeidet tilbake til Oslo for å ferdiggjøre det.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet aktivitet knyttet til den savnede 22-åringens bankkort, PC eller mobil etter lørdag formiddag 25. oktober. Dette er dagen for den siste sikre observasjonen av Stegegjerdet.

Det er kommet tips om observasjon av 22-åringen i Bergen og flere andre steder, men disse er fortløpende sjekket ut.

Politiet sier de ikke har grunn til å tro at Stegegjerdet har reist fra Sogndal.