Den store skiltfornyelsen begynner i høst i alle landets fem veiregioner. I region vest alene skal det byttes ut 70.000 skilt.

Første års bevilgning er på 50 millioner kroner, og i løpet av seksårsperioden kommer summen opp i 300 millioner kroner, forutsatt at framtidige regjeringer følger opp satsingen, skriver vegvesenets avis Vegen og vi.

Sjefingeniør Kjell Hisdal, som leder fornyelsesarbeidet i region vest, har stor tro på at arbeidet skal føre til færre trafikkulykker.

— De nye skiltene får såkalte avskjæringsledd og dermed håper vi å unngå de mest dramatiske kollisjonene. Samtidig blir dårlige og falmede skilt skiftet ut. Det blir en total gjennomgang av skiltparken på riksveinettet, sier Hisdal.

Det er et stort etterslep når det gjelder skiltfornyelse, og trafikantene merker dette ved at stadig flere skilt har mistet nesten all farge. Og for dem som kjører ut, blir det ofte farlige møter med harde stolper.

— De nye skiltene vil lettere bøye seg ved påkjøring, sier Hisdal. Han legger til at utviklingen i trafikkbildet har gjort mange skilt uaktuelle og meningsløse.