Kommuneadvokat Helge Strand sier til BT at Grønn avdeling har fått i oppdrag å utrede spørsmålet.

— En konsekvens av den nye hundeloven som kom i 2004, er at båndtvangsbestemmelsene i politivedtektene for Bergen ikke kan stå som de gjør i dag. Hundeloven sier at kommunale båndtvangsbestemmelser som gjaldt da loven ble vedtatt, er gyldige ut inneværende år. Med andre ord er de ugyldige fra 1. januar 2007. For at det ikke skal skape forvirring, må båndtvangsbestemmelsene tas ut av politivedtektene. Grønn avdeling utreder om det skal lages en lokal forskrift til hundeloven for å regulere hundeholdet i kommunen, sier Strand.