Det blir et hovedopptak 1. mars hvert år, og barnet får tildelt et søkernummer fra den datoen foreldrene søker barnehageplass. Slik kan foreldrene hele tiden vite hvor barnet står i køen.

Flere svake grupper skal fremdeles ha prioritet i køen, men færre grupper enn i dag.