I Bergens-området er det 1628 husstander og 67 bedrifter som får nytt poststedsnavn. Dette gjelder 1087 husstander og 42 bedrifter i Solheimsviken og 402 husstander og 19 bedrifter i Søreidgrend/Grimstad. 28 husstander og seks bedrifter får ny adresse på Nordnes, mens to husstander på Eidsvågneset skifter adresse.

— Endringen gjør at posten blir mer geografisk riktig inndelt, og i tillegg øker vi presisjonen i sorteringen, sier informasjonssjef i Posten Norge, Eivind Rossen.

Poststedsnavnet Misje i Fjell kommune i Hordaland endres fra Ågotnes til Misje. Her er det 109 husstander som får ny adresse.