Regjeringens nye moms-ordning gir tapere og vinnere. Bergen er blant de desiderte taperne. I neste saldering av statsbudsjettet for 2005 vil regjeringen totalt bruke 300 millioner på å dekke tapene. Men vinnerne slipper å betale tilbake.

— Opposisjonen på Stortinget ville vi skulle ta fra vinnerne,. Vi foreslår nå en løsning der alle vinner, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H).

Den nye moms-kompensasjonsordningen skal gjøre det enklere for kommunene å kjøpe varer og tjenester i det private markedet. Nyordningen består i at kommunene blir trukket et stipulert beløp, som i neste omgang skal tilbakebetales i form av momskompensasjon. Teoretisk skal dette gå opp i opp.

Problemet for Bergen er at fylkesmannen har satt kommunen på sparebluss. Investeringsstoppen gir sparsomt med momsrefusjon.

Forslaget om nye moms-millioner kommer først i budsjett-salderingen i oktober.

Nyheten slippes en drøy uke før valget.

— Vi ønsker å være ut i god tid før, fordi vi vet at det er viktig med forutsigbare økonomiske rammer for kommunene, sier Hansen.

Høyres finansbyråd Henning Warloe i Bergen er glad for meldingen fra regjeringen. I år ligger Bergen an til å tape 80 millioner på moms-ordningen. I fjor var tapet 110 millioner kroner. Av dette har regjeringen til nå dekket 30 millioner kroner. Nå kommer ytterligere 44 millioner.

— Selv om Bergen er kommet dårlig ut, mener vi at momsordningen prinsipielt sett er god, sier Warloe.