På leverposteien kan det stå «Omega-3» med store bokstavar. Brød kan vera tilsett omega-3 med beskjed om at det er godt for hjarta.

Slike påstandar skal i dag tilfredsstilla reglar laga i Norge. Men snart er vi underlagt reglar laga av EU, gjennom EØS-medlemskapen.

— Det er nokre formalitetar som står att på Island før reglane gjeld, men eg håpar det skjer snart, seier Anne Børmark, seniorrådgjevar i Mattilsynet.

Vitskapleg grunnlag

— I dag er det litt uklart korleis matprodusentane skal dokumentera påstandar, fortel Børmark.

— Vi må ofte bruke skjønn.

— Men no skal påstandar godkjennast på vitskapleg grunnlag.

EFSA er EU sitt organ for mattryggleik. Der skal påstandar kring mat frå heile EU og EØS godkjennast.

Tredjedel godkjent Europeiske matvareprodusentar skal haldast i øyra av «Påstands Forordninga».

For to år sidan vart alle invitert til å senda inn sine påstandar. Det kom 40 000 til EFSA-kontoret i den italienske byen Parma.

Seinare er dei sortert og ordna til 4000 forskjellige påstandar. I oktober kom dei 500 første avgjerdene, der berre ein tredjedel fekk godkjent-stempel. Kommisjonen skal no følgja opp og laga regelverk.

— Dette blir de ikkje ferdig før i 2011, seier Børmark.

Ikkje berre samd

  • Det skal også lagast reglar som hindrar at næringsfattig mat blir tilsett vitamin for å gi inntrykk av at maten er sunn, fortel ho.

— Desse reglane skulle vore ferdige i januar i år, men no vert det jobba på overtid med dei.

— Hovudtanken er å ha like reglar i heile Europa. Forbrukarane skal vera trygge på at påstandar rundt matvarer skal vera sanne, seier Børmark.

— Så kan vi diskutera enkelte avgjerder, legg ho til.

— Vi meiner for eksempel at det blir lov å skriva «høgt omega-3 innhald» på matvarer med for lågt innhald. Men slik vil det alltid vera i utviklinga av eit regelverk.

Kva meiner du om dei nye reglane?