INGEBJØRG JENSEN

Ap, SV, og Sp har i tur og orden lovet å finne en løsning for krigspensjonssøkerne fra Laksevåg. I gårsdagens BT kom også Høyre sterkt på banen, og krever ny gjennomgang av sakene, slik NAV har gjort for Huleboerne i Finnmark. Venstre og KrF har også signalisert at de vil jobbe for en løsning for Laksevåg-barna, mens Frp foreslår en egen erstatningsordning med visse avgrensninger i tid.

Dermed er det et solid flertall for å finne en løsning for ofrene for bomberegnet over Laksevåg i 1944.

— Fikk noe å tenke på

Minneforeningen ble også styrket i troen på at det nå endelig blir en løsning etter å ha møtt stortingspolitikerne Ågot Valle (SV) og Rune Skjælaaen (Sp). Per Rune Henriksen (Ap) skulle også være med, men ble forhindret.

Med på møtet var Odd Paulsen, Ragnhild Brattetveit og Tore Eriksen, som alle tre har erfaring fra å søke krigspensjon - og fått avslag.

— Det var et positivt møte, selv om det ikke kunne komme noe konkret ut av det før rapporten fra NAV foreligger, sier Kirsten Hatlem, sekretær i Minneforeningen.

NAV-rapporten hun viser til, hvor statens behandling av krigspensjonssøkerne skal gjennomgås, skal legges frem 15. juni.

— Det viktigste med møtet var at politikerne var der, lyttet og spurte, og ikke minst, trodde på det som ble sagt. Det fikk nok litt å tenke på, sier Hatlem, som har inntrykk av at de rød-grønne politikerne nå jobber med å skaffe seg egen informasjon parallelt med NAVs gjennomgang. Nå forventer hun at representanter for Ap vil møte dem innen kort tid, enten i Bergen eller Oslo.

På møtet hevdet Hatlem at Rikstrygdeverket og nå NAVs behandling av krigspensjonssøkerne har skapt bitterhet blant dem som ble rammet av bombeangrepet:

— Hvorfor får noen 20 prosent, andre 50 prosent, og noen ingenting? spør mange. Når dette kommer opp i Stortinget, må det få en løsning som de rammede fra Laksevåg kan leve med, en løsning som gjelder alle, sånn at hver enkelt slipper å gå gjennom en lang saksbehandling, eller rettssak, sier Hatlem.

— Da jeg var prest i Sund, møtte jeg mange fra Telavåg. «Tyskerne klarte ikke å splitte oss fra Telavåg, men det gjorde Rikstrygdeverket», sa en av dem. Jeg har inntrykk av at det også gjelder for folk fra Laksevåg, sier Rune Skjælaaen etter møtet.

Erstatning og anerkjennelse

Skjælaaen kommer med uvanlig krass kritikk av NAVs saksbehandling.

— Her dreier det seg om saksbehandlere som har tiltatt seg makt som de ikke burde ha. Og avslagene har skjedd på et tidspunkt da vi visste veldig mye om hva krig gjør med barn. Jeg regner med at NAVs gjennomgang også vil avdekke sannheten om denne saksbehandlingen, selv om det er en svakhet at NAV skal granske seg selv, sier Skjælaaen. De rød-grønne politikerne drøfter også en form for erstatningsordning:.

— Det må være en erstatningssum som symboliserer en anerkjennelse av at de ble utsatt for store påkjenninger som barn. Ordningen bør være lik for alle. Frps forslag om at NAV skal behandle om igjen de som har fått avslag etter 1999, er ikke tilstrekkelig. Mange av dem som ble rammet har jo ikke søkt krigspensjon. Mange kvir seg for å gå inn i det som skjedde igjen. Vi bør finne en ordning der de slipper det, sier Skjælaaen.

LYTTET: Det fikk nok litt å tenke på, sier sekretær Kirsten Hatlem i Minneforeningen, etter møtet med de rød-grønne regjeringspartiene. Fra venstre: Odd Paulsen, Tore Eriksen, Ragnhild Brattetveit, Oddny Miljeteig og Rune Skjælaaen.
Sunde, Helge