Etter at BT i januar skrev en artikkelserie om bombeofrene på Laksevågs fortvilte kamp for krigspensjon, sto politikerne nærmest i kø med løfter om å rydde opp.

– Jeg er meget fornøyd med at Arbeids— og velferdsdirektoratet ønsker å oppdatere kunnskapen om senvirkningene av krigspåkjenninger hos barn. En slik ny vurdering vil kunne være av betydning for blant annet saker som gjelder barn fra Holen skole og de såkalte huleboerne, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding i dag.

Ny rapport

Uttalelsen kommer etter at ministeren i dag fikk den foreløpige rapporten fra direktoratet i hende. Rapporten er en gjennomgang av visse krigspensjoneringssaker for tidligere huleboere og barn fra Holen skole.

Den endelige rapporten kommer 15. september 2007.

— Det er viktig at personer og grupper som tar opp spørsmål om korrekt og rettferdig behandling av skader som følge av påkjenninger under krig, føler at de får saken sin grundig vurdert, skriver Hanssen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet peker i sin rapport på flere forhold som taler for en ny gjennomgang:

  • Den forrige utredningen av krigspåkjenninger er snart er 20 år gammel.
  • Den hadde heller ikke særskilt fokus på barn. I løpet av disse årene kan det være generert ny kunnskap om hva slike påkjenninger eventuelt kan medføre av påkjenninger og senskader hos barn.

Direktoratet anbefaler derfor at det settes i gang et arbeid med å fremskaffe en oppdatert, samlet psykiatrisk ekspertvurdering om senvirkningene av krigspåkjenninger hos barn så snart som mulig, heter det i pressemeldingen fra departementet.

: