TOR OLAV MØRSETH

I går skjedde det igjen: Nok en gang ble det funnet mangler på livbåtene som brukes av oljebransjen på norsk sokkel

39 båter av typen FF48 versjon 2 fra Umoe Schat-Harding ble i går umiddelbart tatt ut av drift på åtte installasjoner. Samtidig startet hjemsendingen av oljearbeidere.

Vurderer produksjonsstans

Statoil, Hydro og Norske Shell sender om lag 500 personer bort fra oljeplattformene.

— Vi avslutter alt prosjektarbeid, og alt bore- og brønnarbeid. Vi beholder det mannskapet som er nødvendig for å opprettholde produksjonen om bord, sier informasjonssjef Geir Gjervan i Statoil.

Det samme forteller også informasjonsmedarbeidere i Hydro og Norske Shell.

Samtidig forsterkes beredskapen med helikopter og skip, for å gjøre det mulig å evakuere de gjenværende oljearbeiderne om nødvendig.

Slik håper oljeselskapene at produksjonen skal fortsette som før. En produksjonsstans på åtte plattformer vil koste enorme summer.

— Vi har krevd at Oljeindustriens landsforening og de involverte selskapene kommer med en redegjørelse til oss før midnatt. Torsdag vil vi vurdere om tiltakene de er kommet med er gode nok, sa pressetalskvinne Inger Anda i Petroleumstilsynet i går.

Overrasket over feil

I verste fall kan tilsynet stenge ned samtlige åtte plattformer.

— Det er svært beklagelig at det nok en gang blir oppdaget problemer med livbåtene. På den andre siden vil den grundige gjennomgangen av livbåtflåten som er i gang føre til endringer og forbedringer av livbåtene internasjonalt, sier hun.

Siden overbygget på en livbåt ble skadet under et slipp i juni i fjor og vann strømmet inn, har oljeindustrien satt i gang undersøkelser av samtlige fritt fall-livbåter.

Så langt er det bestemt at 133 av de til sammen 211 slike livbåtene skal utbedres. De tåler rett og slett ikke møtet med vannet.

Fritt fall-livbåtene skal slippes fra plattformen og ned i vannet. Flere av testene har ført til at taket er blitt trykt inn. Livbåtene er bygd etter gjeldende krav.

Det finnes livbåter i både plast og stål, og dette er første gang det avdekkes problemer med stålbåtene.

— Dette kom som en bombe på oss. Vi har aldri tenkt på at det skulle vært noen problemer med denne typen båter, som er laget av stål, sier Peter Alexander Hansen, hovedverneombud i Statoil.

Han berømmer ledelsen i selskapet for å ha tatt de nye opplysningene på alvor.

Betenkt tillitsvalgt

Blant de ansatte i oljebransjen skal de gjentatte sikkerhetsproblemene ha skapt misnøye og usikkerhet.

HMS-ansvarlig Jon Arne Mo i arbeidstakerorganisasjonen Industri Energi sier de vil diskutere hvordan de skal reagere på situasjonen i morgen.

— Det var bra dette ble oppdaget før det skjedde en ulykke. Men jeg må si jeg er betenkt over at en gang på gang finner feil på båter som er godkjent av myndighetene, sier han.