— Situasjonen er dramatisk, innrømmer rektor Eva Grimstad ved Krohnengen skolen. Hun kalte lærerne inn til krisemøte klokken 8 i går morges. Elevene fikk med seg et skriv hjem der det sort på hvitt står at hele seks av skolens 26 lærere kan miste arbeidet. Skolen må kutte en million kroner i budsjettet. I tillegg mister skolene elever når Eventyrskogen skole åpner.

Verst rammet

Bergenhus er en av bydelene som er verst rammet. Som den største skolen får Krohnengen de tøffeste kuttene. Bydelen må dekke inn mesteparten av underskuddet på 50 mill. kr. fra i fjor. De åtte skolene i bydelen må spare sju millioner kroner. I tillegg til overskridelse er det midler til lønnsøkning kommunen ikke får kompensasjon for.

— Vi må bare forholde oss til realitetene. Skolene må nå finne seg i at de får mindre enn de har vært vant til, opplyser bydelsdirektør Ole Vorland. Det er ikke noe annet sted å ta penger fra. Hjemmetjenesten, barnevernet og sosialtjenesten er like presset økonomisk.

For ikke å få en kjempesmell til høsten, må skolene sette sparetiltak ut i livet alt like over påske. På personalmøtet ved Krohnengen skole i går ble følgende kutt blant forslagene: 70 av skolens 76 timer til å dele klassene kuttes. Da kan ikke lenger lage mat i heimkunnskapstimene og svømmingen blir ikke noe av. Ingen bøker kjøpes, 1a får bare en lærer. IKT-undervisningen kuttes og inspektøren tar flere timer. Årets leirskole går som planlagt, men det blir ikke leirskole neste år.

Elevene sukker

— Det er kjipt hvis vi må kutte å lage mat i heimkunnskap. Der har vi det gøy og vi lærer en masse. Heimkunnskap er noe av det vis liker best, sier Jesper Westhof i klasse 6 b.

— Vi får prøve oss frem på kjøkkenet og lærer å lage mat og bruke ovnene. Det er vedlig dumt hvis vi må kutte noe av det triveligste på skolen, sier Marie Tamber.

— Kuttforslagene skaper usikkerhet på jobben. Mange av lærerne er bekymret for om de har jobb neste år, innrømmer Børge Lindland, tillitsvalgt for lærerne ved Krohnengen skole. Han synes det er utrolig fortvilende at skolen m kutte fordi den selv har holdt budsjettene. Alt snakket om å satse på skolen ved siste valg mister troverdighet.

Budsjettsituasjonen er like vanskelig ved Haukeland, Christi Krybbe, Nordes, Rothaugen, Hellen og Møhlenpris skoler.

— Kuttene er mer dramatisk i år enn det skolene opplevde i fjor. Jeg er mer bekymret denne gang, sier Jorge Dahl, leder for FAU i Bergenhus bydel. Igjen kommer kuttene sent på året. Derfor blir det ekstra dramatisk. Det er nå et åpent spørsmål om skolene kan gjennomføre innstrammingene uten å bryte loven.

Nytt foreldreopprør+

— Får vi et nytt foreldreopprør?

— Mange foreldre er frustrerte. Flere vil bli det når de nå får vite hva som skjer. Men jeg vet ikke om det nytter med et foreldreopprør i år. Folk er mer oppmerksom på den vanskelige økonomiske situasjonen Bergen er i. Politikerne har færre valgmuligheter.

Også i andre bydeler kan skolene få dramatiske kutt. Nær fem prosent kan bli kuttet ved skolene i Fyllingsdalen. Rektorene møtes neste uke for å drøfte situasjonen. Oppvekstsjef Elisabeth Eggum innrømmer at situasjonen er mørk og at flere lærere vil miste jobben.

Mandag møtes bystyret for å drøfte budsjettet. Det kan avklare om de verste kutt kan unngås.

DRAMATISK: Rektor Eva Grimstad innrømmer at situasjonen er dramatisk.<br/>Foto: ARNE NILSEN