Mandag utvides gravearbeidet i Håkonsgaten til krysset mellom Olav Kyrres gate og Nygårdsgaten. Dette blokkerer innkjøringen til Sydnestunnelen.

For at kollektivtrafikken fortsatt skal komme seg frem blir Christies gate — fra Nordahl Bruns gate til Nygårdsgaten - toveiskjørt. Det blir også Sydnestunnelens løp i Christies gate.

Fra mandag blir kjøremønsteret slik:

  • Trafikk fra nord i sentrum kjører som i dag, og videre i Vestre Torggaten - Nordahl Bruns gate - Christies gate mot øst.
  • Trafikk til Nygårdshøyden kjører som i dag.
  • Trafikk fra sør i sentrum til Engen kjører som i dag.
  • Trafikk til Nygårdsgaten kjører via Nygårdshøyden - Hermann Foss gate eller fra Fosswinckels gate - Hermann Foss gate.
  • Nygårdsgaten åpnes for toveistrafikk mellom Hermann Foss gate og Olav Kyrres gate.
  • Kollektivtrafikk fra Olav Kyrres gate mot vest, må kjøre Nordahl Bruns gate - Christies gate - Sydnestunnelen.Se kommunens omkjøringskart

Nye busstopp

Som følge av trafikkomleggingen vil enkelte bussruter få nye holdeplasser. Holdeplassen ved Søstrene Hagelin legges helt ned. Det samme skjer med linje 60s holdeplass i Nordahl Bruns gate.

Slik blir holdeplassene for Gaia-bussene som vanligvis kjører Olav Kyrres gate:

  • For linje 5 og 6 mot Søndre Skogveien blir nærmeste holdeplass Torget ved Lido-hjørnet.
  • Holdeplassen for linje 19 og for linje 60 begge veier, flyttes til Festplassen for av- og på-stingning.
  • Holdeplassen i Christies gate for linjene 5, 6, 9 og 71 fra vest flyttes nærmere Kaigaten.
  • Alle busser fra Vest merket "100 Busstasjonen" stopper for avstigning i Kaigaten.
GRAVER: Opprustningsarbeidet i Vaskerelven. ARKIVFOTO: ANNE-GRETHE DAHL