Det var nytt krisemøte i kommunen i dag klokken 11, etter at luftkvaliteten på Danmarks plass igjen karakteriseres som «svært dårlig».

— Målingene har lyst rødt i flere timer, situasjonen har tilspisset seg nå, sa Elisabeth Farstad, konstituert informasjonsdirektør i Bergen kommune før møtet.

Datokjøring var et av tiltakene som ble vurdert. Men forkastet.

— Helsevernetaten anbefaler at vi ikke iverksetter datokjøring, sier Farstad.

Årsaken er at det meldes om vind de neste dagene.

— Det vil kun være kortvarig høy luftforurensing i morgen. De neste fire dagene ser det bedre ut. Vinden redder oss, sier hun.

Kommunen understreker at den forventete helsegevinsten må stå i forhold til de ulempene og kostnadene datokjøring vil medføre.

— Vi går mot helg, og da er det mindre biltrafikk. Datokjøring er et omfattende tiltak som må gå over flere dager hvis det skal ha noen effekt. Innfører vi det nå, vil vi oppnå lite. Vi avventer situasjonen til over helgen, sier hun.

Krisetiltak

Etter en ukes pusterom, ble det onsdag igjen kritisk for alle som er plaget av giftig luft i Bergen.

Det tok kommunen på sengen. Kl. 13.30 ble det avholdt et krisemøte. Slik blir tiltakene mot forurensningen fremover, ifølge informasjonsdirektøren.

  • Havnevesenet blir bedt om å flytte flest mulig skip bort fra havnene i Bergen sentrum.
  • BKK kobler fra oljefyringsanlegg i bygninger rundt Danmarks plass. Borettslag må klare seg med bare elektrisk kraft.
  • Gatene skal fortsatt vaskes hyppig for å fjerne svevestøv. Kommunen vil ennå ikke innføre datokjøring, men Farstad utelukker ikke at dette tiltaket kan komme senere. I så fall blir det siste siffer i registreringsnummeret som avgjør om du får kjøre bil - en dag med «oddetallsbilister» og den neste med «partallsbilister». Dette tiltaket forutsetter at også Statens vegvesen gir sin velsignelse.

Skylder på værmeldingen

Målingene som viste høy luftforurensning kom helt uventet onsdag morgen.

— Ifølge meteorologene var det ikke ventet så sterk forurensning i dag, sier Farstad.

Allerede kl. 08.00 var nivåene over grensen for helsefare både for utslipp fra biltrafikk og vedfyring, og i timene etterpå gikk målingene bare oppover.

Ved 11-tiden viste utslipp av NO2 (nitrogendioksid) 242 mikrogram pr. kubikkmeter luft. Faregrensen er satt ved 200 mikrogram. I løpet av ett år tillater forurensningsmyndighetene maksimalt 18 timer med høyere utslipp enn 200 mikrogram.

Nye tall fra kommunen viser at vi i november hadde 13 dager med kritiske nivåer av svevestøv i Bergen.

Advarer

Kommunen anbefaler allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser om å ikke oppholde seg i svært forurensede områder.

Hva bør gjøres? Si din mening!