Jonas sitter i vognen sin, og ser storøyd på de store barna på lekeplassen. Selv er han bare åtte måneder, og for liten til å gå i barnehage. Men i august er det hans tur.

Aller helst vil foreldrene at han skal få plass her i Bønes menighets barnehage, der storebror Lars (3) går.

— Barnehagen er liten og trygg, og vi nøler ikke med å sende han hit. Derfor er det veldig trist om barnehagen blir lagt ned, sier mamma Hanne Næss Olsen.

Barnehagen med 17 barn er en av 54 barnehager i Bergen som nå har fått pålegg av kommunen om å ansette flere førskolelærere.

— Først ble tilskuddet redusert. Så kommer dette kravet om flere pedagoger på toppen. Vi får ikke lenger regnestykket til å gå i hop, sier styrer Torill Edris.

Kamp for nærbarnehagen

For å dekke inn de økte utgiftene, må barnehagen øke antallet barn til 21 barn. Men da må ombygging og ny godkjenning til. Derfor har barnehagen på Bønes søkt kommunen om ett års utsettelse på kravet om flere førskolelærere. Blir ikke søknaden innfridd, har ikke barnehagen råd til å drive lenger.

Nå kjemper foreldre, velforening og nabolag for å få beholde den rødmalte barnehagen i Våkleiven. Men for å være på den sikre siden, har foreldrene til Johannes (4) søkt gutten inn i flere andre barnehager til høsten.

— En annen barnehage på Bønes blir også lagt ned, og vi vet at det er mangel på barnehageplasser i Bergen. Vi risikerer å få tilbud om plass i en annen bydel, sier mamma Kristine Kolden.

Bare full stilling gjelder

Bak kravet om flere førskolelærere står Kunnskapsdepartementet, som har innskjerpet tolkningen av barnehageloven. Til nå har barnehagene fått lov å regne pedagoger i prosent av hel stilling. Det vil departementet ha slutt på. Heretter er det bare fulle stillinger som gjelder.

Bønes menighets barnehage har til nå vært trygt på rette siden av regelverket. Kravet var 1,22 pedagogstilling og barnehagen har 1,45, men det er ikke lenger nok. Nå skal den private barnehagen ha to fulle pedagogstillinger.

Bønes menighets barnehage er ikke alene. Hele 19 kommunale og 35 private barnehager har fått likelydende varsel, sier seksjonsleder Marianne Boge i Bergen kommune.

— For de fleste dreier dette seg om mindre enn én manglende pedagogstilling. Noen få må øke med mer enn en stilling, sier Boge.

Storparten av de 54 barnehagene er små.

— Er det mange som har klaget på pålegget?

— Foreløpig bare Bønes menighets barnehage, men her har jeg ikke full oversikt. Vi skal nå ta stilling til klagen, så jeg vet ikke hva utfallet blir, sier Boge.

Hva mener du om kravene?