Både avtroppende styremedlemmer og landsdelsrådet var fredag kveld samlet før det ekstraordinære landsmøtet lørdag. De aller fleste uttrykte entusiasme over valgkomiteens styreforslag.

Lars Hellandsjø (38) er leder for Gulen og Solund sjøredningslag i Sogn og Fjordane. Det var en enstemmig valgkomité som gikk inn for Hellandsjø som ny president og fem styremedlemmer. I tillegg er tre personer foreslått som varamedlemmer.

Styret blir formelt valgt på lørdagens ekstraordinære landsmøte i Redningsselskapet. Det nye sentralstyret blir valgt etter at det sittende styret valgte å stille sine plasser til disposisjon etter uttalt mistillit fra flere distriktsstyreledere. I første omgang skal det nye styret sitte til ordinært landsmøte i mai.

– Ny tid

– Vi har foreslått bare nye, ukjente mennesker til det nye styret. Hvis ikke det blir de store endringene på landsmøtet, begynner vi med en ny tid i Redningsselskapet etter valget lørdag, sier lederen for valgkomiteen Anton Iversen til NTB.

Foruten Hellandsjø er Anne Breiby (50), Siv A. Namork (43), Arnfinn Ellingsen (60), May Britt Manin (56) og Einar Eidshaug (55) foreslått som medlemmer i det nye sentralstyret. At de aller fleste er helt ukjente, i mange tilfeller også internt i organisasjonen, blir sett på som positivt, både blant de ansatte og de frivillige.

Også avtroppende president og styreleder, Magnus Stangeland, stiller seg positiv til valgkomiteens forslag.

– Jeg kjenner ikke så godt til Hellandsjø selv, men jeg vet at han har gjort et fantastisk arbeid i sjøredningskorpset. Jeg er overbevist om at en person som kommer fra den ytterste kysten vil være en god president, sier Stangeland til NTB.

Bygge tillit

Det nye styret i Redningsselskapet får den viktige oppgaven med å gjenoppbygge tilliten blant egne medlemmer og ute i befolkningen. En av de første oppgavene vil også bli å finne en løsning på organisasjonens forhold til tidligere generalsekretær Monica Kristensen Solås.

Til denne oppgaven ville valgkomiteen ha flest mulig nye og kompetente personer. Denne muligheten ble de gitt da samtlige av dagens styremedlemmer stilte sine plasser til disposisjon.

– Det kan komme benkeforslag på landsmøtet, men jeg skal argumentere godt for det forslaget valgkomiteen har kommet fram til, sier Anton Iversen.

Mareritt

Høsten 2005 var et mareritt for Redningsselskapet som den siste tiden har gjennomgått effektivisering og omorganisering. Urolighetene i organisasjonen har delvis hatt sitt utspring i denne prosessen, og Monica Kristensen Solås er blitt sterkt kritisert for sin lederstil og fordi hun skal ha lest ansattes e-post i stort omfang.

Nå ønsker medlemmer og ansatte ro rundt organisasjonen og tillit i befolkningen.

– Jeg har lært Lars Hellandsjø å kjenne og jeg vet hva han står for. Han er opptatt av Redningsselskapet, Sjøredningskorpset og sikkerhet og er administrerende direktør i sin egen familiebedrift. Han kan styre, sier Iversen.

Leder av valgkomiteen i Redningsselskapet, Anton Iversen (til høyre), sammen med avtroppende president, Magnus Stangeland, fornøyde etter at Lars Hellandsjø ble foreslått til ny president i Redningsselskapet på komiteens møte på Gardermoen fredag kveld.
SCANPIX
YDMYK: Redningsselskapets påtroppende president Lars Hellandsjø fra Sogn og Fjordane går til vervet med ydmykhet. Honoraret han får, gir han til sitt lokale sjøredningskorps.
REDNINGSSELSKAPET