Samtidig understreker utvalget at Hordaland burde fått minst dobbelt så mange konsesjoner.

Potensial

— Hordaland har et stort uutnyttet potensial som bør tas i bruk for utvikling av en fremtidsrettet havbruksnæring, grunngir fylkesutvalget i sitt vedtak.

Fylkesutvalget krever også at regjeringen tar initiativ til en ny fordelingsrunde innen tre år, der Hordaland får flere konsesjoner. I august ble Hordaland tilgodesett med to av førti laksekonsesjoner, i den første tildelingsrunden siden 1985.

At over halvparten av konsesjonene gikk til Nord-Norge, vakte sterke protester, særlig fra oppdrettsnæringen på Vestlandet. I vedtaket fra fylkesutvalget heter det også at dersom det kommer kvalifiserte søkere til konsesjonene i Kvam og Radøy, vil Jondal, Tysnes, Fedje og Askøy bli vurdert som aktuelle kommuner for konsesjonstildeling.