TOR KRISTIANSEN

— Slaget er verd å minnes. Det betydde kanskje mer for byen enn vi aner, sier Kåre A. Johnsen.

Navigasjonslæreren ved Bergen maritime videregående skole er en av initiativtakerne til minnemarkeringen av slaget ved Alvøen som skal finne sted 16. mai 2008, nøyaktig 200 år etter. Den tidligere lederen av Bergen kystlag, skipper på Galeasen «Gurine» og høvedsmann på vengebåten «Enigheten» har allerede fått med seg Bjørn Bergersen, båtbyggerne Jan-Erik Bjørkly og Lennart Larsen, Hendrik Fasmer sr., Bergen Sjørfartsmuseum, kultursjef Emil Matthisen, Byantikvaren og Bodoni Forlag i forberedelse av begivenheten.

Flyktet ut Hjeltefjorden

Beboerne i Alvøen ante fred og ingen fare da en stor fregatt med hollandsk flagg kom inn Korsfjorden 16. mai 1808. Hendrich J. Fasmer var hollandsk generalkonsul og gledet seg over besøket. Straks sendte han to båter med ni mann ut for å møte skipet, blant dem papirmesteren og amerikaneren Smith.

Papirmesteren og hans åtte menn ble tatt om bord i fregatten. Snart gikk det opp for de mange som sto på utkikk på Alvøen at dette ikke var den hollandske fregatten, men en engelsk! Det var «Tartar» som var kommet for å overrumple Bergen og knipe den hollandske fregatten «Gulderland». Fasmer sender ilbud over land til sin venn kommandanten på Bergenhus. Utenfor Alvøen møter fregatten fire kanonbåter og en sjalupp. Stille Alvøen fikk kanonkulene drønnende mot seg.

Fem av mannskapet på båtene fra Bergen omkom. Dessuten falt kapteinen og flere av mannskapet på «Tartar». Fregatten innstilte skytingen, firte flagget og flyktet ut Hjeltefjorden der de to båtene fra Alvøen og deres ni menn ble satt fri. 10 kanonkuler kan fortsatt sees på Alvøen.

Prosesjon til Korskirken

Et historisk tablå planlegges på Alvøen selve jubileumsdagen. Johnsen ser for seg at historiske og nye kanonbåter samles. Marinen har allerede lovet å medvirke til at dette blir en festdag.

— Opprinnelig var tanken å bygge en kanonsjalupp eller en kanonjolle som senere kunne brukes til undervisningsformål. Men får vi ikke tilsagn om åtte millioner kroner til formålet innen utgangen av april, skrinlegger vi planene og konsentrerer oss om festen, forteller Kåre A. Johnsen.

17. mai neste år er det meningen at kanonbåtene skal gå inn til Bradbenken. Derfra skal det gå en prosesjon til Korskirken for å legge ned krans ved minnebautaen over de fem som falt under trefningene i Alvøen for 200 år siden.