Juksesaken ved Universitetet i Bergen øker i omfang. I midten av april kom det frem at 205 studenter ved juridisk fakultet var avslørt av universitetets jukseprogram. Universitetet brukte et elektronisk gjenkjenningsprogram, som avdekker sitater eller sammenfallende tekst i ulike typer hjemmeoppgaver.

— Ikke overrasket

Nå har fakultetet gått gjennom besvarelser som er levert etter uke syv i år. 42 nye studenter får i disse dager brev i posten. De blir bedt om å forklare hvordan det har seg at oppgavene deres har samme tekst som andre innleverte oppgaver.

— Jeg er ikke overrasket over at det dukket opp flere navn, sier prodekan ved juridisk fakultet, Asbjørn Strandbakken.

Tilbake til start

Rundt 30 av de 205 som først ble mistenkt, er sjekket ut av saken. I disse tilfellene har andre studenter innrømmet at de har stått bak plagiatet. Men ingen av de øvrige mistenkte har fått saken sin behandlet. 22. mai sendte Universitetets klagenemnd samtlige saker tilbake til juridisk fakultet, da nemnden mente studentene ikke hadde fått en tilstrekkelig individuell behandling.

— Vi har nå begynt dette møysommelige arbeidet. Planen er å gjøre klar en representativ gruppe saker i løpet av måneden, som vi vil få prøvd i klagenemnden. Enkelte av studentenes advokater mener at Universitetet ikke har noen sanksjonsmuligheter i forhold til det studentene har gjort. Det spørsmålet må klagenemnden avgjøre, understreker Strandbakken.

- Irriterende

Christian Kartnes, leder i Juridisk studentutvalg, mener prosessen fakultetet satte i gang har vært uryddig:

— At de har funnet flere navn, er vel noe som bare måtte komme. Men det er litt irriterende at fakultetet har satt i gang dette uten å ha noen klar lovhjemmel for å ta studentene. Det er i alle fall ikke åpenbart at de har dét. I stedet gikk de høyt ut i mediene, og det er ikke all right, mener Kartnes.

De mistenkte studentene vil muligens få noen svar etter det neste møtet i klagenemden:

— Jeg håper det kommer en prinsipiell avgjørelse om hva som eventuelt kan straffes. Da vil studenter som vet de har gjort sånn og sånn vite hvor landet ligger, selv om det skulle drøye med å få de formelle avgjørelsene i hver enkelt sak, sier Kartnes.

Utestengning

Konsekvensene kan bli alvorlige for studentener som eventuelt taper i klagenemnden:

  • Advarsel
  • Annullering av oppgave og eksamen
  • Utestengning fra universitetet i et halvt eller et helt år.Hva synes du om den nye avsløringen? Bruk kommentarfeltet.
Tor Høvik