— Einar, gratulerer!

En kvinne roper ut sin begeistring i foajeen på Ullensvang rådhus. Ordfører Einar Lutro tar smilende imot gratulasjonen. I resepsjonen står det blomster, utenfor huset vaier flagget og fra himmelen skinner solen ned på lille Kinsarvik. Bare dager etter at bygden kom frem fra vinterskyggen, stråler solen nå om kapp med folkehumøret.

Flagget er heist for å feire regjeringens vedtak om å legge et nytt, nasjonalt arkiv for pantebøker til Ullensvang. Lang tids innsats resulterer nå i 20 nye arbeidsplasser, med håp om enda flere.

Tar etter Brønnøysund

Fraflyttingskommunen har lenge vært på jakt etter nye næringsaktiviteter. Siden det er vanskelig å få lagt mer industri til naturskjønne Hardanger, startet man i stedet et prosjekt basert på digital teknologi. Etter et tips om at tinglysingssystemet skulle sentraliseres, har man siden 1997 jobbet for å få det til Ullensvang.

— Vi gjorde som Brønnøysund: Laget et ferdig prosjekt som vi kunne vise stortingspolitikerne, sier Lutro. Han har tatt oss med opp til Bråvoll, tomten som foreløpig er satt av til pantebokarkivet. Her skal man samle kopier av alle dokumenter tinglyst i Norge siden 1936.

Får Lutro det som han vil, skal også all landets tinglysing i fremtiden foregå her, i et elektronisk sentralregister for fast eiendom.

— I dag går det to-tre dager i postgang for å få tinglyst et dokument. I stedet kan man fylle ut et elektronisk skjema og sende det hit, hvor det behandles i løpet av minutter og sendes tilbake. Det blir et sikkert og raskt system, sier Lutro.

Et slikt register avhenger imidlertid av at det utvikles et trygt system for elektroniske signaturer.

— Vi er kanskje litegranne tidlig ute. Dette med elektronisk tinglysing er ikke avgjort ennå. Men når det skjer snakker vi om 60 arbeidsplasser, sier Lutro.

Konkurrerer med Kartverket

Ullensvangs konkurrent om eiendomsregisteret er Statens kartverk på Hønefoss. Kartverket ønsker å flytte all tinglysing fra sorenskriverkontorene til sine egne fylkeskontor. En slik løsning er knapt noe fremskritt, mener Lutro.

— Den eneste forskjellen blir hvor du sender papirene, sier han.

Arbeiderpartiregjeringen gikk i sin tid inn for Kartverkets løsning, men fikk forslaget i retur av justiskomiteen, som ble ledet av Lutros partifelle Kristin Krohn Devold. I dag reiser Lutro til Oslo for å overbevise en annen partikollega, administrasjonsminister Victor D. Normann, om å satse på Ullensvang. Argumentet hans er enkelt og kortfattet:

— 20 nye arbeidsplasser er veldig bra for Ullensvang, men Hardanger har fortsatt store problemer. Nærmere 300 arbeidsplasser har forsvunnet i senere tid. Vi bør kompenseres for det - og her ligger en plan for helt konkrete arbeidsplasser klar. Teknologien vil uansett være på plass om noen år.

En avgjørelse er ventet i regjeringens stortingsmelding om tinglysing i fast eiendom, som skal fremmes for Stortinget før påske. Det vaiende flagget og Lutros brede smil avslører store forhåpninger.

— Det er ikke hver dag regjeringen gjør vedtak om nye arbeidsplasser i Ullensvang. Dette skaper optimisme i bygden.

ORDEN I PAPIRENE: Førstesekretær Monica Sekse ved Hardanger sorenskriverembete på Lofthus med den lokale tinglysingsdagboken fra 1943-46. Hvert år tinglyses flere tusen dokumenter her. Nå skal kopier av alle dokumenter som er tinglyst siden 1936 hentes fra 87 forskjellige lagringssteder omkring i landet og samles i Ullensvang. FOTO: MARITA AAREKOL