Statoil er et av de første oljeselskapet i verden som tar i bruk Sikorsky-helikopteret med betegnelsen S-92.

— To nye helikopter av denne typen skal frakte oljearbeidere til og fra jobb på en sikrere og mer komfortabel måte, opplyser informasjonsleder i Statoil Kjell Varlo Larsen.

Bakgrunnen for fornyingen er blant annet at Statoil har forlenget transportkontrakten i Bergen med Norsk Helikopter AS med fem år. Introduksjonen er dessuten et ledd i Statoils satsing på økt sikkerhet i tråd med myndighetenes utredning; "Helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel".

Kontrakten er verdt 630 millioner kroner og de to nye helikoptrene skal være på plass 1. januar 2005.

— Passasjeren vil oppleve en klar forbedring av komforten om bord både når det gjelder støynivå og romslighet, sier direktør Thormod Hope i Statoil.

Sikorsky-helikopteret kan frakte 20.000 passasjerer i året og vil dekke mesteparten av Statoils behov for Flesland til plattformene når det kommer i drift. Det amerikanskproduserte helikopteret har kapasitet på 19 passasjerer som er en mer enn dagens Super-Puma-helikoptre. Det nye helikoptre kan dessuten fly flere turer daglig fordi det flyr raskere enn Super-Pumaen.