• Et samlet ansvar for kreativ næringsvirksomhet innen film, design, musikk og opplevelser. * Utvikling av en kulturstrategi for å markedsføre Bergen i utlandet.

JAN H. LANDRO

Dette er blant de positive nyhetene i kulturbudsjettet.

I fjor debuterte Henning Warloe som finans— og kulturbyråd ved å barbere bevilgningene til filmformål ganske betydelig - trass i at han i årevis hadde talt varmt for økt satsing på næringskulturell virksomhet.

Nå slår han tilbake.

Med utgangspunkt i Bergens rolle som regional motor for mye av det som skjer innen kulturbaserte næringer, satser byråden målbevisst på dette. Temaet skal inn i Strategisk næringsplan, innsatsen skal samordnes og legges inn under kommunens Seksjon for kunst og kultur, som får overført én stilling.

Bergen media By og BRAK gjøres til sentrale samarbeidspartnere. Ressurser, i første omgang 1,5 millioner kroner, vil bli omdisponert til et eget «Kulturbasert næringsutviklingsfond». Av dette fondet er 0,8 millioner øremerket filmformål i form av et europeisk produsentseminar, støtte til manusutvikling av spillefilm og filmfestivalen Nordisk Panorama.

Internasjonalisering

Også andre som ble ribbet ved forrige korsvei, kan glede seg. 700.000 kroner tilfaller profesjonelle kunstnere, fordelt på stipend og «åpne poster». Til internasjonalisering bevilges en halv million, bl.a. til profesjonelle samarbeidsprosjekt og kunstnerutveksling.

Oktoberdans, som kom i knipe da støtten fra Kulturrådet opphørte, får nå de 300.000 kommunale kronene de trenger for å kunne fortsette virksomheten.

På investeringssiden ser det ut til å lysne litt. Mens investeringsnivået for kultur i år er justert ned til 5,2 millioner, legges det opp til 17, 6 millioner neste år, deretter snaut 72 millioner kroner i perioden 2006-2008. Til sammenligning: I 2003 alene investerte Bergen 41,6 millioner kroner på kultursektoren.

Kulturhus

«Vinnere» er Sandviksboder kystkultursenter, som får 12 millioner kroner over fire år, til opprusting og innredning av bodene.

Til Troldhaugen foreslås det avsatt 14 millioner kroner, hvorav seks millioner fra staten. Pengene går til et nybygg som skal huse garderobe og annen «backstage» for Troldsalen, butikk, klaverlokaler og utstillingsplass. Dessuten er det satt av tre millioner til ny basisutstilling som grunnlag for formidling av hele anlegget. Nybygg og ny utstilling skal være ferdig til man i 2007 markerer hundreårsdagen for komponistens død.

Loddefjord (Vannkanten) får nytt kulturhus med kulturlokaler i 2005 og bibliotek året etter. To millioner kroner sikrer ferdigstillelse av Ulriken kulturhus neste år.

Bergen Kunstmuseum får ikke bare videreført årets ekstraordinære bevilgning på 6,4 millioner kroner. For perioden 2005-2008 blir det også foreslått å gi én million årlig til kunstkjøp (i år: null). Dessuten er det avsatt 1,8 millioner til skolelokaler og bibliotek i Lysverket.

Festivaler i kø

Med 23,5 millioner ville det forrige byrådet fullføre byggetrinn II ved Bergen Off. Bibliotek over to år. Dette ble imidlertid utsatt av Mæland-byrådet. Nå foreslås jobben gjort over tre år, med 4,4 millioner i 2006 som startbidrag. Samtidig avsetter byrådet en million for 2005 og en halv million årlig i perioden 2006-2008 i økte it-midler for å effektivisere driften og bedre tilbudet til publikum.

Ildsjelene på Tellevik kystfort tilgodeses med 100.000 kroner. Samme beløp går til restaurering av bronseskulpturer i Bergen sentrum og til handlingsplan for buekorps, for å sikre rekruttering og likestilling.

Festivaler og markeringer står i kø. Neste års Nordsteam får 300.000 kroner, 1905-jubileet får en million, Ibsenjubileet i 2006 støttes med 0,6 millioner over to år, Grieg-markeringen året etter kan vente 1,9 millioner mens Tall Ships Race i 2008 får kvittere ut 1,2 millioner kroner.

Frivillighetsmelding

Det varsles også «en positiv holdning» til nye prosjekter, eksemplifisert ved den nylig foreslåtte «Griegallmenningen» og utvidelse av Kulturhuset USF. Sistnevnte får 200.000 neste år til prosjektering av nytt byggetrinn med lokaler til bl.a. unge kunstnere og film. På langtidsbudsjettet foreslås det avsatt en million i 2007 og det samme året etter til «igangsetting av arealplaner for sentrale kulturområder». Det uttalte målet er økt kulturnæringsutvikling og identitetsbygging.

Likeledes varsles en frivillighetsmelding, i erkjennelse av frivillighetens betydning for også det bergenske kulturliv.