I kartet over kan du se hva som skal gjøres av trafikksikkerhetstiltak i Bergen i år. Og hvilke gang— og sykkelveier som skal bygges.

Langt fra alle ønsker blir innfridd. Og det bygges langt færre kilometer med sykkelvei enn planen var.

- Må det skje en ulykke først?

Vi står i Salhusvegen i Åsane. Regnet høljer ned. Olav Taule (78) vifter med paraplyen og argumenterer for at noe må gjøres med det farlige veistykket.

Tor Høyland fra Statens vegvesen hører på argumentene mens bilene dundrer forbi. Han er hjertens enig med Taule.

Noe må gjøres for å sikre fotgjengere langs denne veien.

— Her må vi gå på en geitesti utenfor veien eller inne i veibanen for å komme frem. Du skulle vært når damene fra eldresenteret prøver å gå forbi her med rullatorene sine. Må det en ulykke til før det kommer fortau, spør Taule.

Men Taule får ikke fortau i Salhusvegen nå. Det er ikke med i den prioriterte planen for tiltak i år.

— Meld inn dine ønsker

Her er de trafikksikkerhetstiltakene som blir prioritert i Bergensprogrammet i år (pdf). I tabellen til høyre kan du se hva de ulike prosjektene koster.

- Hvordan er de valgt ut?

— Tiltaksplanen bygger på vurdering av hvor ulykkene har skjedd og hva Bergen kommune har prioritert. Samt innspill fra publikum. Dette er sydd sammen i Bergensprogrammet, sier senioringeniør Tor Høyland i Statens vegvesen.

Fireårsplanen går til og med 2013. Arbeidet med hva som skal inn i planen for Bergensprogrammet 2014 til og med 2017 er nå i gang. Det skal brukes rundt 100 millioner på trafikksikkerhetstiltak på fylkesveiene i denne perioden.

— For å få planen best mulig er det viktig at flest mulig kommer med innspill. Bergen kommune har sendt skriv til alle barneskolene og ber de melde inn steder som trenger trafikksikring. De vil også gå ut med annonser der folk kan melde inn sine ønsker. Våre ulykkesanalyser er også en del av dette arbeidet, sier Høyland.

Mål: 115 km sykkelvei

— Målet i sykkelstrategien for Bergen er at vi skal ha et hovednett for sykkel på 115 kilometer innen utgangen av 2019.

Det sier senioringeniør Frode Aarland i Statens vegvesen. Han leder faggruppen for gang- og sykkelveier i Bergensprogrammet.

- Noen mener Bergen er en sinke i å legge til rette for syklende?

— Jeg vil ikke si det så sterkt. Men dette er tunge planprosesser, med mange interesser som skal ivaretas, og vi har nok et stykke igjen før vi når målsettingene.

I tiårsmeldingen for Bergensprogrammet for perioden 2002-2011 går det frem at det ble bygget i alt 42 kilometer gang- og sykkelveier.

— Det er en utfordring for oss at dette er to forskjellige brukergrupper, med ulike interesser. Vi søker i størst mulig grad å separere disse gruppene, for å unngå kollisjoner, sier Aarland.

Ti prosent skal sykle

I Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 (pdf), som bystyret vedtok i 2009, er det et hovedmål at sykkelandelen i Bergen skal øke til minst ti prosent av alle reiser. I 2005 var andelen på tre prosent.

— Det er da forutsatt at vi greier å bygge 50 km nye sykkelveier i denne tiårsperioden. 15 av disse skulle etter planen (pdf) være ferdig innen utgangen av 2013, sier Aarland.

Målet blir ikke helt nådd, men med de 80 millioner kroner som skal brukes i år (se tabell til høyre) vil det bli bygget i alt 13,6 km i fireårsperioden. Tre kilometer av disse bygges i 2013, og de største prosjektene dette året er sykkelfelt i Lars Hillesgate, i Totlandsvegen og del av Birkelundsbakken.

Da gjenstår å bygge 36,4 kilometer nye sykkelveier de neste seks årene hvis målet skal bli oppfylt.

Hva mener du om trafikksikkerhet og sykkelveier i Bergen?

IKKE FORTAU HER I ÅR: Hver dag kjører 7-8000 biler på Salhusvegen. I starten av veien mangler det 250-300 meter med fortau. På høyre side går et tråkk. Etter det må en inn i veibanen. Olav Taule forklarer til Tor Høyland. Høyland mener det beste vil være å lage gangfeltet på motsatt side og utvide veien.
Pål Engesæter
ENGASJERT, MEN IKKE PRORITERT: Olav Taule (78) har i en mannsalder vært bussjåfør i Åsane. Han mener det haster med å få opp ett fortau langs Salhusvegen, før det skjer en alvorlig ulykke der. Men Salhusvegen er ikke på prioriteringslisten for 2013.
Pål Engesæter