Dette er noen av de nye restriksjonene vann— og avløpsetaten i Bergen kommune foreslår i utkastet til nye klausuler for nedbørsfeltene til vannverkene Svartediket og Sædalen.

I kjølvannet av Giardia-epidemien strammer kommunen grepet rundt aktivitetene i nedbørsfeltene til drikkevannskildene til titusenvis av bergensere. De 1200-1500 sauene som hvert år går på sommerbeite på Byfjellene, må heretter holde seg på «rett» side av vannskillet, det vil si på østsiden av Vidden og Varegga. Tidligere har de ofte forvillet seg helt ned mot drikkevannskildene og bebyggelsen ved Svartediksdemningen og Starefossen.

Nye undersøkelser

— Sauene viser seg å være den største kilden til bakterieforurensning av drikkevannskildene. Det er påvist i nyere vassdragsundersøkelser på Byfjellene og var nytt for oss, sier sjefingeniør Kjell Rypdal i kommunens vann- og avløpsetat.

— Hvordan skal dere klare å holde sauene unna nedbørsfeltet?

Det er først og fremst kommunens ansvar å hindre at det skjer. Vi vil sammen med saueeierne i Varegga Grunneigarlag gjennomføre nødvendige tiltak, sier Rypdal. Det er bare er aktuelt i områdene der sauene trekker ned mot Tarlebøvatnet.

Adgang forbudt

Turgåere må i fremtiden også holde seg unna Svartedikets bredd. Det samme gjelder begge Gløvre-vannene og Stemmevatnet på Nattlandsfjellet.

Kommunen vil stramme opp hundeeiere som slipper sine firbeinte løs under lufteturer i området rundt Svartediket. Hunder skal holdes i bånd i Tarlebøveien. Det må også innføres totalforbud mot hunder på nedsiden av veiene rundt Svartediket.

I det samme området blir det forbud mot all skogsdrift, noe Bergens Skog- og Træplantningsselskap har drevet i en årrekke. Selskapet får innskrenket rettighetene i sitt store forvaltningsområde på andre måter. Skogmester Axel Ingvaldsen i Bergens Skog- og Træplantningsselskap mener de foreslåtte bestemmelsene vil få dramatiske konsekvenser for virksomheten.