— I år 2050 vil dagens flyplassterminal være jevnet med jorden, sier prosjektsjefen for Masterplanen, Knut Skår. Han sier at den forventete økningen i flytrafikken til og fra Bergen vil kreve omfattende utbygginger av Bergen lufthavn i årene fremover. Dagens arbeid med større ankomstterminal for utenlandstrafikken blir bare småtterier å regne mot det man har i vente.

Dagens flyterminal, som sto ferdig i 1988, var dimensjonert for 2,8 millioner passasjerer i året. I dag har flyplassen ca. fire millioner reisende pr. år. Ifølge Skår vil terminalen, slik den nå er, kunne håndtere fem millioner passasjerer i året.

Ny terminal i 2025?

Dagens terminal vil i alle fall overleve frem til 2015. Men den må gradvis utvides med større passasjerarealer og flere passasjerbroer. Samtidig må man ha større oppstillingsplasser for fly både rett nord og rett sør for dagens terminal. Dessuten må taxebanene og områdene like ved terminalen utvides for at flere fly enn i dag kan være i bevegelse samtidig på bakken.

Omkring år 2025 regner Skår med at man må planlegge en helt ny passasjerterminal, som man tenker seg kan plasseres omtrent der dagens parkeringshus ligger, altså foran dagens terminal. Derfra kan passasjerstrømmen gå gjennom dagens terminalbygg og spres videre til enda flere broer og utganger til flyene.

Men når man nærmer seg år 2050 mener Skår at dagens åttekantede flyterminal er borte for alltid, og erstattet av et helt nytt og mye større terminalsystem. I Masterplanen åpnes det også for at Flesland i fremtiden kan få en egen terminal for lavprisfly.

Ny rullebane

Dagens rullebane får også for liten kapasitet til å ta imot alle de flyene og passasjerene man legger opp til i planen. Derfor må det bygge en ekstra rullebane - trolig rundt år 2025. Denne er tenkt plassert øst for dagens rullebane - altså mot Kokstad med sørlig ende omtrent der Statoil-stasjonen i dag ligger på Flesland. Det planlegges også nye landingssystemer, som gjør at fly kan lande i tett tåke.

Han legger til at en kraftig økning i flytrafikken også vil innebære at dagens støysoner rundt Flesland trolig må utvides noe, mens det ikke blir noen vesentlig økning i utslippene av miljøfarlige gifter.