Innen 2009 vil det også være firefeltsvei fra Grimstad til Kristiansand. Den nye firefelts motorveien under Stavanger (Eiganestunnelen) vil være påbegynt, og arbeidene med den nye firefeltsveien mellom Bergen og Os vil være godt i gang, ifølge forslaget til handlingsprogram fra Statens vegvesen for perioden 2006-2009, som ble offentliggjort tirsdag.

Etter planen skal også nordre avlastningsvei i Trondheim åpnes i 2009.

Et av hovedpoengene i Veivesenets utbyggingsstrategi er at gjennomgangstrafikken i størst mulig grad skal ledes under eller utenom byene slik at viktige bymiljø gis nytt liv.