Då han gjekk amok på ein fest og beit øyret av ein annan festdeltakar var han nettopp sleppt ut frå varetekt, sikta for å ha rasert eit nyoppussa hus på Davanger saman med fire andre Askøy-ungdommar.