I løpet av neste år skal det lages kollektivfelt både på strekningen Landåssvingen-Haukeland og Fanaveien-Skjoldsskiftet. Begge strekningene er flaskehalser på ruten til linje 50, som BT skrev om i går.

— Begge kollektivfeltene er planlagt og finansiert. De kommer i løpet av neste år, sier byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen (KrF).

Ferske målinger viser at linje 50 mellom Fanatorget og Åsane terminal bruker nesten dobbel så lang tid i kø i dag som for tre år siden. Det er den bussruten som har hatt desidert dårligst utvikling av de fem som er målt.

Dette skal skje

Iversen medgir at fremkommeligheten for bussene er for dårlig, og lister opp flere tiltak som er underveis:

  • Nye kollektivfelt.
  • 40 millioner som skal brukes til å bygge Park&Ride-anlegg ved bussterminalene.
  • Forbedring av holdeplassene langs trolleybussruten (linje 2).
  • Nytt billetteringssystem.
  • Bussprioritering i flere lyskryss.De rød-grønne partiene krever kollektivfelt langs alle innfartsårer. I det nye byrådsprogrammet heter det at byrådet «vil utrede mulige kollektivtrase-løsninger for innfartsårene og arbeide for å få på plass strakstiltak for å bedre fremkommeligheten i Bergen».

— Vi ønsker å få til kollektivfelt langs alle innfartsårer, men vi må være realistisk på hvor fort det fysisk lar seg gjøre. Foreløpig prøver vi å finne kortere strekninger der vi kan få gjort ting raskt.

Skeptisk til bussfelt

Kommunen har utredet muligheten for kollektivfelt helt fra Danmarksplass til Birkelandsskiftet, men Statens vegvesen har advart mot dette fordi det vil skape kaotiske tilstander for biltrafikken.

Inge Alsaker, som leder strategistaben i veivesenet, er heller ikke overbevist om at kollektivfelt på nordre og vestre innfartsåre er noen god løsning.

— Det vil skape store problemer i de gjenværende feltene. Dessuten viser jo våre målinger at det ikke er på firefeltsveiene bussene står i kø. Hovedproblemene er på det tilstøtende veinettet, der det ikke er plass til kollektivfelt, sier Alsaker.

Han bruker rute 444 fra Straume til sentrum som eksempel. Der viser målinger at køene først og fremst er før og på Sotrabrua, samt etter Damgårdsunnelen mot sentrum.

— Der er det veldig vanskelig å få på plass kollektivfelt. Dermed blir virkningen ganske liten, sier Alsaker.

Han mener det trengs en kombinasjon av pisk og gulrot for å en viss effekt på fremkommeligheten. Det må bli dyrere og vanskeligere å bruke privatbil, for eksempel ved at det innføres p-avgift ved alle kjøpesentre.

— Samtidig må vi forbedre mulighetene for kollektivtransport. Familierabatt på buss og prioritering av buss i lyskryss er to mulige tiltak.

SKAL FÅ KOMME FREM: Linje 50 er den av bussrutene som bruker mest tid i kø. Nå tror kommunen at bussjåfør Alf Rune Totland kan gå litt lysere tider i morgen. Det er ser sikkert passasjer Eva Nes (til venstre) også frem til.
Sævig, Rune