• Mange ekspertmiljøer vil bli invitert til å gi sine råd om en eventuell heving av Fedje-ubåten. Hvem dette blir, er ikke avklart ennå.

Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig i Fiskeri— og kystdepartementet sier dette til Bergens Tidende.

Hun forteller at departementet og Kystverket en tid nå har vært i dialog om hvordan man praktisk og formelt skal gå frem for å få nye, kompetente miljøer inn i utredningen av hevingsalternativet.

— Betyr det at prosessen som nå skal startes ikke bare dreier seg om de to lanserte hevingsalternativene fra Smit Salvage og Eide Marine Service AS?

— Ja. I en tidlig fase er det ikke sikkert at vi igjen ser på løsningene til Smit og Eide. Vi vil først prøve å få på banen andre krefter. Senere kan det bli aktuelt å gå nye runder med Smit og Eide, sier Ullbæk Selvig.

Offshorekompetansen inn

— Vil den norske offshorekompetansen blir trukket inn i utredningen?

— Ja, vi er interessert i å få med oss den høyteknologiske kompetansen som finnes innen den norske offshorevirksomheten. Vi vurderer også å invitere ulike andre ekspertmiljøer med på drøftinger. Hvem dette blir og på hvilken måte det skal skje, er vi ennå ikke ferdig med å utrede, sier hun.

— Statsråd Helga Pedersen ønsker at hevingsalternativet blir utredet langt bredere enn det som hittil er gjort. Det betyr at vi vil trekke inn flere og nye miljøer enn før, sier Ullbæk Selvig.

Aksjon neste sommer

Siktemålet for departementet er ha klar en avgjørelse om hva som skal skje med ubåtvraket og kvikksølvet - enten heving eller tildekking - så tidlig at tiltak kan gjennomføres sommeren 2008.

Anbudsrunden om tildekking av ubåtvraket som de tre utenlandske selskapene Tideway, Boscalis og van Oord var invitert med på, er stoppet. Det skjedde like etter at Regjeringen hadde avgjort at hevingsalternativet skal utredes på ny.