Ved ei eventuell etablering av drosjesentral i Sveio skal det nye løyvet knytast til sentralen. Hordaland fylkesutval har også vedtatt å oppretta eit reservedrosjeløyve i Sveio. Også i Fitjar blir det oppretta eit nytt drosjeløyve.