I går møtte daglig leder Erik Skorve i Stoltz Bolig byrådsleder Monica Mæland.

– Vi er i dialog med kommunen for å få vite hvilket omfang byrådet kan akseptere. Foreløpig har vi ingen konkrete planer, sier Skorve.

I vår valgte firmaet å trekke planforslaget for mellom 17 og 24 leiligheter på tomten, etter sterk motstand.

– Reguleringsforslaget fikk negativ innstilling fra byrådet, og da trakk vi det, sier Skorve.

Han vil ikke si hvor stor utbygging firmaet ser for seg denne gang, men sier at planene vil bli mindre omfattende enn de som ble lagt frem for tre år siden. Samtidig er det en nedre grense for hvor mange boenheter som trengs for å gjøre prosjektet økonomisk forsvarlig, sier Skorve.

Han understreker at kommunen har forpliktelser å oppfylle i denne saken. Alt i 1980 fikk grunneier byggetillatelse som del av makeskiftet for å få laget turveien i området. Bystyret åpnet i 2001 for at tomten kunne bebygges i begrenset omfang. Nå er spørsmålet hva det betyr.