Fra og med førstkommende mandag blir mange av busstoppene i Bergen sentrum flyttet. Forandringene gjelder bussene sørover til Fana og Os, samt flybussen.

— Det er tilbake til det gamle for mange av busstoppene, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bergen Kommune.

Han lover også at det blir siste gang brukerne av disse bussene må forholde seg til nye busstopp.

— I hvert fall frem til Bybanen er ferdig, da vil jo mange av disse bussene forsvinne helt, sier han.

Vestre Strømkai:

Den største forandringen er at de midlertidige busstoppene på Vestre Strømkai blir fjernet. Bussene til Fana og Os stopper i stedet inne på Bystasjonen, ved perrong 13, 16, 17 og 18.

Jan Oklum

Flybussen:

Også flybussen flyttes fra Vestre Strømkai, og får stoppested på Nonneseterterminalen bak Bergen Storsenter. Her er ikke gravearbeidene ferdige, og frem til 3. oktober stopper flybussen derfor ved utkjørselen fra terminalen, på hjørnet ved Statens hus (til venstre på bildet under).

Jan Oklum

Nordal Bruns gate:

I Nordal Bruns gate utenfor Permanenten blir kjøreretningen snudd, og bussene svinger inn i Christies gate og videre til Kaigaten.

Jan Oklum

Kaigaten:

Den siste forandringen er at Kaigaten åpnes for busstrafikk igjen. Også dette blir som det var før bybanearbeidet startet.

— For de fleste innebærer dette kortere gangavstand, siden de slipper å gå fra Nygårdsgaten, sier Rune Jenssen.

MENS VI VENTER PÅ BYBANEN: Busstoppet i Kaigaten kommer tilbake.
Jan Oklum

Kartet under viser det nye kjøremønsteret.