Politikerne i Nordhordland gir grønt lys for bompenger fra 2009, melder avisen Nordhordland. Dermed blir det bare tre-fire år uten bompenger for bilistene i kommunene nord for Bergen.

Det er klart etter at regionrådets representantskap mandag forhandlet seg frem til et enstemmig vedtak om samferdselspakken for Nordhordland og Bergen.

Nøyaktig hvor de nye bompengene skal kreves inn, er fortsatt ikke bestemt. Men bompenger og Autopass blir det.

Samferdselspakken er inndelt i to utbyggingsfaser, med en samlet investering på 1,8 milliard kroner. Prosjekter i de ulike kommunene i Nordhordland er med i første fase, mens Nyborgtunnelen er det klart største prosjektet i fase 2.

<b>BOMVEI:</b> Bilistene får minst tre år uten bompenger når Nordhordlandsbrua er nedbetalt. Men fra 2009 er det ingen vei utenom.
Arkiv