Det er allerede bevilget 24 millioner kroner til oppstart avarbeidene i 2014. Nå foreslår regjeringen ytterligere 192 millioner kroner til flomsikring.

Setter ned distriktsandelen

For å lette belastningen for de hardest rammede kommunene settesdistriktsandelen ned fra 20 til 5 prosent for kostnader som overstiger tomillioner kroner, skriver Høyre i en pressemelding.

I oktober 2014 førte mye nedbør over kort tid til flom ogbetydelige skader mange steder på Vestlandet.

— Store skader

— Flere kommuner fikk store skader etter flommen påVestlandet i oktober. Opprydding og sikringsarbeider er godt i gang, sier olje- og energiminister Tord Lien i pressemeldingen, og legger til:

— Tilleggsbevilgninger sikrer NVE tilstrekkelige midler til å gjennomføre detteviktige arbeidet. Regjeringen vil ogsålette kostnadene for de hardest rammede kommunene ved å sette neddistriktsandelen for hastetiltak.