Bergen kommune skal opprette minst 550 midlertidige barnehageplasser neste år, vedtok bystyret i kveld. Målet er at det, sammen med andre utbygginger, skal gi full barnehagedekning innen utgangen av 2007.