— Vi har påvist fem sikre laboratorietester. Det er viktig at vi får stilt diagnosen så fort som mulig, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

Han er usikker på om smittekilden noensinne blir funnet.

— Sannsynligvis er dette smitte som kommer fra utlandet. Det finnes studier som viser at dette kan spre seg gjennom barnehager, sier smittevernoverlegen.

Selv om flere barn nå er smittet, er det uaktuelt å stenge barnehagen.

— Jeg regner med at vi har kontroll på situasjonen i slutten av uken, sier Søbstad.

Over halvparten testet

Foreldrene i Damsgård barnehage ble informert om giardia-utbruddet i begynnelsen av mars. Smittevernoverlegen skrev brev til dem og oppfordret alle til å teste seg for smitte.

Så langt har over halvparten fulgt oppfordringen.

— Foreldrene har vært svært positive og vist forståelse for den situasjonen vi har kommet i, sier styrer Sabine Scheidt.

De fleste resultatene av prøvene vil komme i løpet av den kommende uken.

Ukjent smittekilde

Barnehagen har etter råd fra smittevernoverlegen satt i gang en rekke tiltak for å stoppe nye utbrudd.

— Vi har gått grundig gjennom rengjøringsrutinene våre og gjort det vi kan. Vanlige håndklær er skiftet ut med papirhåndklær og vi har sluttet med tøybleier, sier Scheidt.

I tillegg til disse tiltakene skal store deler av barnehagen desinfiseres før påske.

— Det skal bli så rent som overhodet mulig, sier Scheidt.